Llys: 'Ddim yn bwriadu achosi niwed mawr'

Published
image captionRoedd Sam Blackledge "wedi meddwi" yn nhafarn Pen y Bont, yn ôl Anthony Smith

Mae dyn 40 oed, sy'n gwadu llofruddio dyn gweddw, wedi dweud wrth lys nad oedd yn ceisio ei ladd.

Dywedodd Anthony Smith o Bensarn, Abergele, wrth Lys y Goron Caernarfon, nad oedd wedi bwriadu achosi niwed mawr chwaith.

"Roedd o'n ffrind i mi," meddai.

Yn ôl Mr Smith, fe welodd o Paul Blackledge, 54 oed, y tu allan i dafarn Pen y Bont mewn ffrwgwd gyda'r rheolwraig, Tracey Jones.

"Ro'n i'n meddwl ei fod o am daro Tracey," meddai. "Ro'n i eisiau ei wthio oddi wrthi hi, yna fe fyddai'r sefyllfa drosodd ac yntau ar ei ffordd adre'."

Mae wedi ei gyhuddo o lofruddio Mr Blackledge fis Gorffennaf y llynedd ac eisoes wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Mae rheolwraig y dafarn, Tracey Jones, 47 oed o Abergele, wedi gwadu llofruddiaeth a dynladdiad.

"Do'n i ddim yn meddwl 'mod i wedi ei guro fo mor galed â hynny ar y pryd," meddai Mr Smith.

Wrth gael ei holi gan ei gyfreithiwr, Simon Medland QC, dywedodd ei fod yn derbyn ei fod o'n euog o ymosod ar ddyn arall yn 2011.

'Yn foi iawn'

Dywedodd ei fod yn 'nabod Mr Blackledge ers tua blwyddyn a hanner a'i fod yn "foi iawn".

Er hyn, meddai, roedd o wedi hel Mr Blackledge o'r dafarn 12 neu 13 o weithiau "dim ond drwy ei hebrwng at y drws pan oedd o wedi cael gormod i yfed".

Ar noson yr ymosodiad honedig dywedodd Smith fod Mr Blackledge wedi bod yn pwyso ar y dyn tu ôl i'r bar am ddiodydd cryfion "top shelf" nad oedd o i fod i'w cael.

Honnodd hefyd fod Mr Blackledge wedi bod "ychydig yn haerllug" gyda chwsmeriaid eraill ac wedi ceisio cymryd diod gan ddyn oedrannus.

"Roedd o'n sefyll wrth y bar ac roedd wedi meddwi. Roedd o yn ei fyd bach ei hun," meddai'r diffynnydd. "Dywedodd ei fod o eisiau diod arall, gan regi. Dywedodd Tracey (rheolwraig y dafarn) wrtho am orffen ei ddiod, ac fe regodd arni hi eto."

Dywedodd y diffynnydd ei fod wedi ceisio hebrwng Mr Blackledge at y drws, ond fe faglodd "gan ddisgyn yn ei flaen, ac ar ei ben ôl."

image copyrightNorth Wales Police
image captionBu farw Paul Blackledge ddau ddiwrnod ar ôl yr ymosodiad honedig

'Hergwd'

Ychwangodd y diffynnydd fod Mr Blackledge wedi cael cymorth i godi cyn gafael yn ffrâm y drws a mynnu nad oedd am adael.

Wrth iddyn nhw ddod drwy'r drws, dywedodd Mr Smith ei fod wedi rhoi "hergwd" i Mr Blackledge. "Doeddwn i ddim am iddo droi tuag ata'i a 'nharo i'n anymwybodol, fel oedd o wedi bygwth gwneud. Fe ddisgynodd o. Fe wnes i ei wthio'n eithaf caled er mwyn ei symud oddi wrtha'i."

Dywedodd Mr Smith eu bod nhw wedi dadlau a'i fod wedi rhegi ar Mr Blackledge, gan ddweud wrtho am fynd adref.

Clywodd y llys fod Mr Blackledge wedi dioddef o anafiadau difrifol i'w ymennydd.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol