Cwest Llandegfan: Corff wedi bod yno 'ers tair blynedd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth yr heddlu o hyd i'r corff mewn tŷ yn Llandegfan, Ynys Môn, ym mis Hydref 2013

Mae cwest wedi clywed ei bod yn debyg fod corff dyn oedrannus, a gafodd ei ddarganfod mewn tŷ ar Ynys Môn, wedi bod yno am bron i dair blynedd.

Cafodd corff Hubert Basil Henry Bevan, ficer wedi ymddeol, ei ddarganfod mewn byngalo yn hen bentre' Llandegfan ym mis Hydref 2013.

Cadarnhawyd yn y cwest ddydd Mawrth ei fod wedi marw o achosion naturiol.

Clywodd y cwest, yn Siambr Cyngor Môn yn Llangefni, fod yr heddlu wedi dod o hyd i'r corff ar ôl cael eu galw i'r tŷ.

Roedd cymdogion yn poeni nad oeddan nhw wedi gweld y Parchedig Bevan ers peth amser.

Roedd ei wraig, Pauline Bevan, yn byw yn y tŷ ar y pryd, ond penderfynodd plismyn y dylai hi gael ei chludo i'r ysbyty.

Clywodd y cwest fod Mrs Bevan wedi dweud mewn cyfweliad fod ei gŵr wedi cael trawiad ar y galon ym mis Tachwedd 2010.

Dywedodd Crwner Gogledd Orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, fod yna broblemau wrth adnabod corff Mr Bevan, a oedd yn ei 80au, ond ei fod yn derbyn mai corff y Parch. Bevan oedd wedi ei ddarganfod.

Ychwanegodd ei bod yn debygol ei fod wedi marw o glefyd y galon.

Straeon perthnasol