Twyll: Wyth mlynedd i bedwar o'r un teulu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
(O'r chwith) Carcharu Lisa Hansen am 22 mis a Christopher Hansen, Nicola Spencer-Whalley a Brendan Spencer-Whalley yn cael dwy flynedd yr un.

Mae pedwar aelod o'r un teulu wedi cael eu carcharu am gyfanswm o bron wyth mlynedd am eu rhan mewn twyll morgeisi gwerth miliynau o bunnau.

Mae barnwr yn Llys y Goron Caernarfon wedi derbyn nad oedd Lisa a Chris Hansen a Nicola a Brendon Spencer-Whalley wedi dyfeisio'r cynllun ond eu bod wedi eu hysgogi gan drachwant.

Llynedd fe gafodd cyn-heddwas, Anthony Lowri-Huws, 65 oed, o Fae Cinmel a'i bartner, Sheila Whalley, 67 oed, o Lanfair Talhaearn, Abergele, eu carcharu am saith mlynedd ac am chwe blynedd.

Roedd achos llys hir wedi clywed sut roedden nhw wedi prynu tai cyn defnyddio pris morgais rhy uchel er mwyn dwyn dros £ 20m o gwmnïau morgeisi.

Roedd y prisiau morgais wedi'u gosod gan syrfëwr a chyfreithiwr a chafodd y ddau eu carcharu.

Dydd Llun roedd aelodau eraill y teulu yn y llys.

Fe gafodd mab a merch yng nghyfraith Sheila Whalley, sef Brendon a Nicola Spencer-Whalley, o Fae Colwyn yn wreiddiol ond nawr yn byw yn Ffrainc, eu carcharu am ddwy flynedd yr un.

Roedd merch Whalley, Lisa Hansen, 44 oed, yn ei dagrau yn y llys wrth glywed ei dedfryd o 22 mis yn y carchar. Fe gafodd ei gwr, Christopher, o Fae Cinmel ei garcharu am 2 flynedd.

Roedden nhw i gyd wedi cyfaddef iddyn nhw dwyllo drwy ffugio dogfennau morgais.

Mae mab arall, Ray Whalley, 37 oed o Prenton,Glannau Mersi, wedi cael gorchymyn i wneud 100 o oriau o wasanaeth cymunedol. Mae dau arall, asiantwyr morgeisi, David McMeekin, 57 oed a Linda Campbell, 43 oed, y ddau o Glasgow, hefyd yn gorfod gwneud 50 awr o waith cymunedol am eu rhan yn y twyll.

Un o'r ymchwiliadau mwyaf

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, yr achos hwn o dwyll morgeisi oedd un o'r ymchwiliadau mwyaf o'i fath yng Nghymru a Lloegr.

Roedd yr ymchwiliad wedi cymryd bron pum mlynedd.

Yn ôl y Ditectif Brif Arolygydd Iestyn Davies: "Roedd y twyll yn bennaf yng Ngogledd Cymru ond roedd mor bell â Stoke-on-Trent a Lerpwl.

"Roedd maint y twyll yn anhygoel, yn cynnwys ceisiadau ffug am forgeisi at nifer o fenthycwyr gwahanol, gan arwain at filiynau o bunnau mewn benythciadau fyddai byth wedi cael eu rhoi petai'r gwir wedi dod i'r golwg.

"Mae'r dedfrydau yn benllaw ymchwiliad hir a chymhleth ..."