Dim ail ysgol gyfun Gymraeg yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gytunodd cabinet Cyngor Sir Benfro i gynllun i ddatblygu addysg Gymraeg

Mae aelodau cabinet Cyngor Sir Benfro wedi cytuno i gefnogi cynllun strategol i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir dros y tair blynedd nesaf (2014-17).

Ond chafwyd dim cytundeb ffurfiol i godi ysgol gyfun Gymraeg arall yn y sir.

Roedd Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi awgrymu y dylai cangen o Ysgol y Preseli gael ei sefydlu yn ne Sir Benfro fel ateb tymor byr tan fod ysgol newydd yn cael ei chodi.

Ar hyn o bryd mae disgyblion de'r sir yn gorfod teithio i Grymych os ydyn nhw am gael eu haddysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Estyn wedi beirniadau'r cyngor am fethu â mesur y galw am addysg Gymraeg

Cafodd y cyngor ei feirniadu gan Estyn yn 2012 am fethu â mesur y galw am addysg cyfrwng Gymraeg ac roedd hyn yn golygu na allen nhw gynllunio'n effeithiol.

Ddydd Llun dywedodd y cyngor mai eu targedau fyddai:

  • Mwy o blant saith oed yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg fel canran carfan Blwyddyn 2;
  • Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau ieithyddol wrth symud o'r ysgol gynradd i'r uwchradd;
  • Mwy o ddysgwyr yn astudio am gymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg;
  • Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio'r Gymraeg a phynciau eraill drwy gyfrwng y Gymraeg;
  • Mwy o ddysgwyr gyda sgiliau gwell yn y Gymraeg.

Mae'r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion gafodd ei phasio yn Ionawr 2013 yn gorfodi cynghorau i ddatblygu a chynnal ymgynghoriad ar gynllun tair blynedd.

Straeon perthnasol