Gwella rheolau ymddygiad ar fysiau ysgol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddaeth y côd ymddygiad ar fysiau ysgol i rym yn 2010.

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi lansio ymgynghoriad ar y canllawiau ar gyfer darparu trafnidiaeth ysgol a'r côd ymddygiad ar deithio.

Nôd y newidiadau yw egluro cyfrifoldebau'r awdurdodau lleol a rhieni o ran darparu cludiant i ddisgyblion yn ôl ag ymlaen o'r ysgol.

Yn ôl y Gweinidog, nid newid y gofynion deddfwriaethol presennol yw'r bwriad, ond yn hytrach eu gwneud yn fwy eglur a haws eu deall.

Fe gafodd y Côd Ymddygiad Teithio Cymru Gyfan ei gyflwyno yn 2010, - côd sy'n nodi safon ymddygiad disgyblion wrth iddyn nhw deithio rhwng eu cartrefi a'r ysgol.

Mwy o gysondeb

Mae rhai awdurdodau yn teimlo bod angen gwella rhai rhannau o'r côd ymddygiad, felly fe fydd yr ymgynghoriad yn anelu at wella'r canllawiau, y cosbau a'r ymwybyddiaeth o'r côd.

Bydd y Comisiynydd Plant yn cynnig cymorth i dynnu sylw plant a phobl ifanc at y broses ymgynghori a'u cael i gymryd rhan.

Dywedodd Mrs Hart: "Rwy'n awyddus i sicrhau bod pobl ifanc, rhieni, awdurdodau lleol a'r rhai sy'n darparu trafnidiaeth i ddysgwyr yn gwybod yn iawn beth yw eu hawliau a'u cyfrifoldebau."

"Mae angen mwy o gysondeb ar draws Cymru wrth gymhwyso'r canllawiau hyn. Rwyf am gymryd y cyfle hwn i weld a yw'r cod ymddygiad teithio yn gweithio'n iawn. Byddwn yn annog pawb sydd â diddordeb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad."

Bydd yr ymgynghoriad yn parhau am 12 wythnos o ddydd Llun 13 Ionawr ymlaen.

Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ymgynghori ar gael wrth glicio yma.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol