Achub dyn o farina

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn ei gludo i'r ysbyty yn dioddef o hypothermia ar ôl syrthio i farina Caergybi yn gynnar fore Sul.

Dywed gwylwyr y glannau eu bod yn credu fod y dyn 60 oed yn cerdded tuag at gwch pan ddigwyddodd y ddamwain tua 2am.

Cafodd ei achub gan griw bad achub yr RNLI oedd yn digwydd bod yn yr ardal ar y pryd.

Aed a'r dyn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac mae o mewn cyflwr difrifol iawn.