Ymosodiad Caerffili: Heddlu'n ymchwilio

Published

Mae heddlu yng Nghaerffili'n ymchwilio yn dilyn ymosodiad ar ddyn 35 oed yn ardal The Crescent yn Nhrecenydd yn ystod yr oriau mân y bore, dydd Gwener.

Digwyddodd yr ymosodiad oddeutu 2yb. Mae swyddogion yn credu bod pedwar o ddynion wedi cymryd rhan yn yr ymosodiad, cyn dianc ar droed i gyfeiriad y Neuadd Snwcer a heibio'r hen Glwb 49.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod '41 10/01/2014'.