Teyrnged teulu i ddynes ifanc o Ddyffryn Ardudwy fu farw mewn damwain

Published
image captionBydd angladd Danielle yn cael ei gynnal fore Sadwrn Ionwr 11 yn Eglwys Llanenddwyn yn Nyffryn Ardudwy

Mae teulu Danielle Wrighton, y ddynes ifanc o Ddyffryn Ardudwy fu farw mewn damwain ffordd yn Llandegla dros y Nadolig, wedi talu teyrnged iddi cyn ei hangladd.

Meddai mam Danielle, Iona: "roedd Dani'n caru ei theulu a'i ffrindiau, ac yn caru bywyd. Roedd pawb oedd yn ei 'nabod wrth eu boddau 'efo hi.

"Roedd hi'n fywiog ac yn ddoniol, a byddai ei gwen yn goleuo'r 'stafell.

"Hi oedd fy ffrind gorau yn y byd."

Mewn datganiad, dywedodd y teulu fod gan Dani, oedd yn 22 oed, ddau frawd hyn, Haydn a Sion.

Yn ogystal, roedd ei thad, George, yn annwyl iawn iddi; ei nithod a'i neiod; ei Nain a gweddill y teulu agos.

Ychwanegodd y teulu y bydd hiraeth ar ôl Dani gan bawb oedd yn ei 'nabod.

Angladd

Bydd angladd Danielle yn cael ei gynnal fore Sadwrn Ionawr 11 yn Eglwys Llanenddwyn yn Nyffryn Ardudwy.

Cafodd ei chanfod yn farw yn dilyn damwain ffordd yn Llandegla, ar y gylchfan ar y gyffordd rhwng yr A5104 a'r A542 ar Ragfyr 29.

Mae ffrind i Danielle oedd hefyd yn teithio yn y Ford Focus yn derbyn triniaeth mewn ysbyty yn Stoke am anafiadau difrifol er nad yw bywyd y person yma, sydd yn 22, yn cael ei ystyried i fod mewn perygl.

Fan wen Mercedes oedd y cerbyd arall oedd yn ymwneud â'r digwyddiad - fe dderbyniodd y gyrrwr anafiadau mân a chafodd driniaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae'r heddlu'n awyddus i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â PC Gary Threlfall o'r Uned Rheoli Ffyrdd ar 101, gyn ddyfynu'r cyfeirnod RC13211556.

Straeon perthnasol