Pryder am ddyfodol gorsaf ambiwlans yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymddiriedolaeth yn cynnal adolygaid

Mae un o gynghorwyr Ceredigion yn honni fod dyfodol gorsaf Ambiwlans yng Nghei Newydd yn y fantol er gwaethaf datganiadau gan Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru na fyddant yn israddio gwasanaethau 24 awr yn yr ardal.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ymddiriedolaeth nad "oes yna gynlluniau i gau na newid y ddarpariaeth yng Nghei Newydd" ar hyn o bryd.

Ond mae'r cynghorydd Gill Hopley yn poeni y gallai adolygiad olygu y bydd yna newidiadau.

Mae gorsaf Cei Newydd wedi darparu gwasanaeth 24 awr i ganol y sir dros y deng mlynedd diwethaf.

Yn 2011 fe wnaeth Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru lansio cynllun moderneiddio, cynllun oedd yn cynnwys datblygu adeiladau'r ymddiriedolaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ymddiriedolaeth: "Ar hyn o bryd does yna ddim cynlluniau i gau gorsaf Cei Newydd na chwaith newid darpariaeth yn yr ardal."

Cymunedau

Ychwanegodd y bydd yr Ymddiriedolaeth yn adolygu amserlen criwiau ambiwlans dros y misoedd nesaf.

"Fe fydd hyn yn caniatáu i ni wneud gwell darpariaeth o'n hadnoddau er mwyn ymateb i'r cyfnodau lle mae yna fwy o alw. Fe fydd o hefyd yn sicrhau bod criwiau yn y lle cywir er mwyn sicrhau'r gwasanaeth gorau i gleifion.

"Wrth gwrs byddwn yn sicrhau fod cymunedau yn cael eu hysbysebu yn llawn pe bai yna unrhyw newidiadau yn y ddarpariaeth."

Ond pryder y cynghorydd Hopely yw y bydd unrhyw adolygiad yn arwain at israddio.

"Dyw datganiad yr Ymddiriedolaeth heb fy argyhoeddi y bydd yr orsaf yn parhau i gynnig gwasanaeth 24 awr.

"Fe wnaeth y gymuned leol ymladd yn galed i sicrhau gwasanaeth 24 awr i'r ardal ddeng mlynedd yn ôl.

"Mae yna bryder y bydd yr Ymddiriedolaeth yn ceisio dibynnu ar gerbydau ymateb brys, yn hytrach na gwasanaeth 24 awr ."

"Mae'n hanfodol bod ardal wledig fel hon, sydd â chanran uchel o bobl oedrannus, yn parhau i dderbyn gwasanaeth 24 awr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol