Roedd Nida Ul-Naseer 'eisiau mynd i'r brifysgol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Does neb wedi gweld Nida Ul-Naseer ers Rhagfyr 28

Roedd dynes o Gasnewydd sydd wedi bod ar goll ers 11 diwrnod, yn flin gan nad oedd hi'n cael mynd i'r brifysgol oherwydd bod cais ei theulu am loches wedi cael ei wrthod.

Aeth Nida Ul-Naseer, 18 oed, ar goll o'i chartref yn ardal Pillgwenlli, Casnewydd, ar Ragfyr 28.

Mae ei theulu'n dweud bod eu cais am loches ym Mhrydain wedi ei wrthod flwyddyn yn ôl.

O ganlyniad, fe benderfynodd Nida Ul-Naseer ail-wneud cwrs astudiaethau busnes yr oedd hi eisoes wedi ei basio.

Apêl emosiynol

Yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg, gwnaeth chwaer Nida ul-Naseer, Shamyla, apêl emosiynol yn erfyn arni i ddod adref, gan ddweud "na allai'r teulu fyw hebddi".

"Rydyn ni'n poeni amdanat ti. Rydyn ni i gyd dy angen di. Fe wnaen ni unrhywbeth i dy gael di'n ôl adref."

Dywedodd Ms Naseer bod ei chwaer yn "hynod grefyddol, yn berson swil, tawel ac yn gariadus".

Roedd hi'n ysu am gael mynd i'r brifysgol ac roedd y teulu wedi dadlau am hynny cyn iddi ddiflannu heb ei heiddio, esgidiau, ffôn symudol na chôt.

"Roedd hi eisiau mynd i'r brifysgol. Doedd dim anghydfod mawr - roedd hi jest eisiau mynd i'r brifysgol," meddai Ms Naseer.

"Gan ein bod ni'n geiswyr lloches dydyn ni ddim yn cael mynd.

"Roedd hi'n flin am hynny. Roedd hi'n drist, ac yn teimlo'n rhwystredig am ei dyfodol."

'Yn flin ac yn crio'

Roedd tad Nida Ul-Naseer, Naseer Tahir, 55, yn siarad yn y gynhadledd yn ogystal.

Gan gyfeirio at y ffrae am y brifysgol, dywedodd: "Roedden ni'n flin iawn ac yn crio. Roedd hi'n poeni am ei haddysg.

"Efallai ei bod hi'n credu 'mod i'n ddiog gan nad o'n i'n gallu darparu'r addysg 'roedd hi ei eisiau."

Ychwanegodd ei fod o'n teimlo ei bod hi'n ei feio, gan mai fo oedd y penteulu.

Fe wnaeth apêl uniongyrchol yn gofyn i'w ferch ddod adref, gan ddweud: "Mae hiraeth arnom ni amdanat, rydyn ni'n dy garu, rydyn ni'n poeni am dy ddyfodol."

Dywedodd Ms Naseer nad oedd gan ei chwaer gariad ac nad oedd hi'n mynd allan gydag unrhyw ffrindiau heblaw am ei chwaer.

Roedd hi eisiau mynd i'r brifysgol i wneud cwrs marchnata neu gyllid.

"Rwy'n credu mai methu mynd i'r brifysgol yw'r rheswm y gadawodd hi," meddai ei chwaer.

Meddai'r Uwch Arolygydd Mark Warrender o Heddlu Gwent, mae swyddogion wedi edrych ar gyfrifiadur, ffôn a chyfrif banc Ms Ul-Naseer. Ychwanegodd eu bod nhw'n parhau i bryderu amdani.

'Y dirgelwch yn parhau'

Dywedodd wrth y wasg fod nifer "sylweddol" o ffilmiau CCTV yn cael eu harchwilio. Yn ogystal, mae'r heddlu wedi cyfweld teulu a ffrindiau, ac mae swyddogion wedi dosbarthu pamffledi am Nida Ul-Naseer wythnos wedi iddi ddiflannu.

"Er hyn," meddai, "mae'r dirgelwch am ddiflaniad Nida yn parhau."

Dywedodd bod dod o hyd iddi yn "flaenoriaeth" i Heddlu Gwent.

Pan gafodd Nida Ul-Naseer ei gweld am y tro diwethaf roedd hi'n gwisgo jîns a chrys du.

Mae ganddi wallt hir tywyll ac mae hi'n 5 troedfedd 3 modfedd o daldra.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101, gan ddyfynnu rhif 448 28/12/13.

Straeon perthnasol