Cynnig hyd at £20,000 i raddedigion sydd eisiau dysgu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunGall darpar athrawon sydd â gradd dosbarth cyntaf mewn mathemateg, ffiseg neu gemeg gael hyd at £20,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun i geisio annog graddedigion gyda'r graddau gorau i fynd yn athrawon.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i bynciau fel mathemateg, ffiseg a chemeg.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, y bydd cymhellion ariannol newydd o hyd at £20,000 ar gael i'r graddedigion mwyaf galluog sydd eisiau hyfforddi i ddysgu'r pynciau hyn.

Graddedigion cymwys sydd â gradd dosbarth cyntaf fydd yn cael y grant mwyaf wrth gychwyn ar gyrsiau fel athrawon dan hyfforddiant yn 2014/15, gyda'r grant yn lleihau fesul cam ar gyfer y rheini sydd â gradd 2.1 a 2.2.

Ni fydd grant ar gael i raddedigion nad oes ganddynt o leiaf gradd 2.2.

Bydd cymhellion o hyd at £15,000 yn cael eu cynnig i rai sy'n arbenigo yn y Gymraeg, ieithoedd tramor modern a TGCh.

Bydd grant o £3,000 ar gael i'r rheini sydd â gradd dosbarth cyntaf sy'n astudio ar gyfer dysgu ar lefel uwchradd, ôl-radd neu gynradd mewn pynciau eraill.

Bydd tâl atodol pellach o £2,000 ar gael i raddedigion a chanddynt radd dosbarth cyntaf mewn Cymraeg, Saesneg neu fathemateg pan fyddant yn dilyn cwrs addysgu cynradd i raddedigion, er mwyn codi'r safonau mewn llythrennedd a rhifedd a chydnabod arbenigedd pwnc yn y pynciau cynradd craidd.

'Y graddedigion gorau'

Dywedodd Huw Lewis: "Rydyn ni'n awyddus i annog ein graddedigion mwyaf galluog i hyfforddi i addysgu yng Nghymru, a'u helpu i wneud hynny. Dyna pam rydyn ni'n cynnig y cymhellion hyn ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

"Rydyn ni'n canolbwyntio ar bynciau uwchradd sydd o flaenoriaeth y mae graddedigion yn arbenigo ynddynt, gan ein bod yn awyddus i recriwtio'r graddedigion gorau.

"Bydd y cymhellion hyn yn parhau i wella ansawdd Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yng Nghymru drwy annog y graddedigion mwyaf galluog, sydd ag arbenigedd pwnc ar lefel uchel, i fynd yn athrawon."

Daw hyn wedi i Lywodraeth San Steffan gyflwyno cynlluniau tebyg yn Lloegr yn 2012.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol