Rhybudd statudol: Cau dwy ysgol yn Rhuthun

Cyhoeddwyd

Mae gan bobl sydd yn gwrthwynebu cau dwy ysgol yn Rhuthun fis i gofnodi eu gwrthwynebiad i benderfyniad Cyngor Sir Ddinbych.

Ddydd Mawrth cyhoeddodd yr awdurdod lleol rybudd statudol swyddogol ar ôl i'r cabinet benderfynu bwrw ymlaen â'r cynllun i gau ysgolion cynradd Clocaenog a Chyffylliog.

Yn ôl y cyngor, bydd ysgol ardal newydd yn cael ei hagor yn lle'r ysgolion sy'n cau ar Fedi 1, 2014.

Yn 2012 dechreuodd y broses o ymgynghori ar nifer o ddewisiadau i newid strwythur addysg yn ardal Rhuthun.

Cafwyd ymgynghoriad ffurfiol yn ystod misoedd Medi a Hydref 2013.

Yn dilyn cyhoeddi'r rhybuddion statudol, mae gan bobl tan ddydd Llun Chwefror y 3ydd i gysylltu â'r cyngor ynghylch y penderfyniad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol