Dedfrydu cyfrifydd am ddwyn £80,000 gan y BBC

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Oliver Ager yn gweithio yn stiwdios y BBC ym Mhorth y Rhath

Mae'r BBC yn dweud eu bod wedi adolygu prosesau ariannol wedi i un o'u cyfrifwyr, oedd yn gweithio yng Nghaerdydd, ddwyn £80,000 gan y gorfforaeth.

Roedd Oliver Ager, 35, o Nailsea yng Ngwlad yr Haf, yn gweithio i adran gyllid y BBC, yn cefnogi dramâu yn cynnwys Dr Who a Casualty.

Cafodd ei ddiswyddo gan y BBC ym mis Hydref 2012. Ar y pryd roedd yn gweithio yn stiwdios y BBC ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Plediodd yn euog i 17 cyfrif o dwyll yn Llys y Goron Caerdydd ar Ragfyr 3, 2013.

Cafodd ei ddedfrydu gan y barnwr i ddwy flynedd dan glo, a'r gred yw y bydd yn y carchar am flwyddyn cyn cael ei ryddhau ar drwydded.

Diswyddo

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Pan ddaeth y BBC yn ymwybodol o'r honiadau difrifol, cysyllton nhw â'r heddlu a dechreuodd ymchwiliad mewnol a arweiniodd at ddiswyddo Oliver Ager ym mis Hydref 2012.

"Mae Oliver Ager wedi pledio'n euog i gyflawni twyll ac wedi cael ei ddedfrydu.

"Ers i Oliver Ager gyflawni'r troseddau hyn, mae'r BBC wedi adolygu'r prosesau arian parod ac wedi sicrhau bod goruchwyliaeth ychwanegol mewn lle i atal trosedd fel hyn rhag digwydd eto. "

Yn ôl manylion gan Dŷ'r Cwmnïau, roedd Ager hefyd yn gyfarwyddwr cwmni cynhyrchu fideo Different Productions Ltd yn Aylesbury, Swydd Buckingham, ar yr un pryd â gweithio i'r BBC.

Y gred yw bod £30,000 o arian y BBC wedi ei dalu yn ôl o gronfa pensiwn Ager.

Agorodd stiwdios y BBC ym Mhorth y Rhath yn 2011, ac mae'r rhaglenni sy'n cael eu cynhyrchu yno yn cynnwys Dr Who, Casualty a Pobl y Cwm.