Mewnfudo: 'Agweddau cymhleth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Er bod tri chwarter yn meddwl bod angen llai o fewnfudo, mai llai o bobl yn credu bod mewnfudo yn ddrwg i'r economi

Mae tri chwarter o bobl Prydain am weld lleihad yn y nifer sy'n mewnfudo yma, yn ôl ymchwil newydd.

Mae ffigyrau'r Ganolfan Genedlaethol ar Ymchwil Cymdeithasol yn dangos bod 77% am weld lleihad yn y nifer o fewnfudwyr, ond mae llai yn meddwl bod mewnfudo yn beth drwg i'r economi.

Yng Nghymru, roedd 86% o'r 173 gafodd eu holi yn credu bod angen lleihau mewnfudo, y canran uchaf o wledydd Cymru, Lloegr a'r Alban.

Cafodd yr ymchwil ei wneud gan NatCen, a chafodd y ffigyrau eu cyhoeddi ar gyfer rhaglen BBC Two, 'The Truth About Immigration'.

'Agweddau cymhleth'

Roedd holiadur NatCen yn ceisio darganfod agweddau pobl tuag at fewnfudwyr, a chafodd dros 3,200 o bobl eu holi. Cafodd ymchwil tebyg ei wneud yn 2011.

Yn 2011, 51% oedd y canran ar draws Prydain oedd eisiau gweld lleihad mawr mewn mewnfudo. Erbyn hyn mae'r ffigwr wedi codi i 56%.

Ond er hynny, mae llai o bobl yn meddwl bod mewnfudo yn beth drwg i'r economi erbyn hyn, 47%, o'i gymharu â 2011, pan oedd 52% yn credu hynny.

Yn ôl Prif Weithredwr NatCen, Penny Young, mae'r canlyniadau yn dangos bod agweddau pobl tuag at y pwnc yn gymleth.

Mae'r ymchwil yn dangos bod nifer yn meddwl bod mewnfudo yn beth da i Brydain ond ar y llaw arall yn dweud eu bod yn bryderus am y nifer o fewnfudwyr sydd yn byw yn y Deyrnas Unedig.

Meddai: "Mae'r canfyddiadau yma yn dangos cymlethdod y mater sydd yn wynebu gwleidyddion gyda dau etholiad ar y gorwel yn yr 18 mis nesaf a gyda nifer cyfyngedig o opsiynau os ydyn nhw eisiau trio lleihau mewnfudwyr sydd yn dod o Ewrop.

"Mae'r cyhoedd yn gyffredinol yn cytuno bod mewnfudo yn rhy uchel ond mae na rhaniadau cymdeithasol mawr ynglŷn â'r manteision economaidd a diwylliannol."

Gwahaniaeth agwedd

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos gwahaniaeth agwedd mawr rhwng pobl sydd yn cefnogi y blaid Lafur, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol. Ymhlith y cefnogwyr Ceidwadol mae 52% yn teimlo bod bywyd diwylliannol Prydeinig yn cael ei danseilio gan fewnfudwyr. 20% ydy'r ffigwr ymlith cefnogwyr Rhyddfrydol.

Darlun cymysg sydd yna ymlith cefnogwyr Llafur gyda 40% yn meddwl bod mewnfudo yn wael i'r economi tra bod 36% yn anghytuno ac yn dweud bod mewnfudo yn beth da i'r economi.

Pobl sydd newydd raddio oedd fwyaf positif o blaid mewnfudwyr.

Ar y pegwn arall roedd 88% o bobl gyda dim neu ddim llawer o gymwysterau yn dweud bod angen lleihad yn y niferoedd sydd yn dod yma.

Mae'r ffigyrau wedi eu cyhoeddi ar gyfer rhaglen BBC Two 'The Truth About Immigration' sydd yn cael ei gyflwyno gan Olygydd Gwleidyddol y BBC, Nick Robinson.

Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu nos Fawrth.

Straeon perthnasol