Cyngor i gleifion osgoi unedau argyfwng ym Mhen-y-bont ac Abertawe

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Science
disgrifiad o’r llunMae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ymddiheuro am ohirio llawdriniaethau

Mae Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ac Ysbyty Treforys yn Abertawe wedi cynghori pobl â mân anafiadau i osgoi defnyddio'r uned ddamweiniau brys.

Yn ôl y bwrdd iechyd, mae 'na gynnydd wedi bod yn nifer y bobl dros 75 oed sy'n sâl iawn ar ôl cyfnod y Nadolig a hyn yn golygu yr angen am welyau.

Yn y cyfamser, mae 18 o lawdriniaethau wedi eu gohirio yn y ddau ysbyty yn Abertawe a wardiau wedi eu cau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont achos bod mwy o gleifion â norofeirws.

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud y dylai pobl â mân anafiadau fynd i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Mewn datganiad maen nhw wedi ymddiheuro am ohirio llawdriniaethau ac wedi dweud y byddan nhw'n ail-drefnu llawdriniaethau cyn gynted â phosib.

"Er mwyn rheoli y cynnydd yn yr adran argyfwng, dylai cleifion sydd ddim mewn sefyllfa o argyfwng neu sydd ddim gydag anafiadau difrifol osgoi Ysbyty Treforys ac Ysbyty Tywysoges Cymru," meddai.

Y cyngor ydy mynd at y meddyg teulu a dilyn cyngor gwefan Dewis Doeth neu i fynd i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Straeon perthnasol