Teulu Nida Ul-Naseer yn apelio iddi ddod yn ôl

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDoes neb wedi gweld Nida Ul-Naseer ers Rhagfyr 28

Mae teulu merch sydd wedi bod ar goll ers 10 diwrnod wedi apelio iddi fynd adre'.

Aeth Nida Ul-Naseer, 18 oed, ar goll o'i chartref yn ardal Pillgwenlli, Casnewydd, ar Ragfyr 28.

Ar raglen Daybreak ITV dywedodd ei chwaer, Naila Anwar, fod Nida yn ferch ddistaw ond yn "rhannu pob dim" gyda'i theulu.

Mae'r teulu yn teimlo bod adroddiadau am ffraeo o fewn y teulu wedi bod allan o'u cyd-destun.

'Rhannu pob dim'

Dywedodd y chwaer fod Nida'n dibynnu ar ei ffôn symudol ac yn ei ddefnyddio'n aml.

"Mae hi'n agos iawn aton ni. Roedd hi'n rhannu pob dim gyda ni. Mae'r hyn sy' wedi digwydd yn annodweddiadol.

"Mae pob dim adref, ei phwrs, ei hesgidiau. Dydy hi heb fynd a chôt, dim."

Apeliodd unwaith eto i unrhyw un sydd â gwybodaeth am ei chwaer i gysylltu â'r awdurdodau.

"Os ydych chi'n gwybod unrhyw beth am Nida, dywedwch wrthon ni."

Roedd adroddiadau bod Nida wedi ffraeo ag aelodau ei theulu cyn gadael y tŷ.

Dywedodd ei thad wrth y rhaglen: "Mae rhai problemau ond dim ond yn y teulu. Mae pob teulu yn ffraeo. Rydyn ni eisiau gweld Nida."

Ymchwiliad yn parhau

Mae tua 40 o blismyn yn parhau i chwilio am Nida ac mae Heddlu Gwent yn dweud bod yr ymchwiliad yn flaenoriaeth.

Eisoes mae plismyn wedi ceisio siarad gyda phobl yn ardal Pillgwenlli.

Pan gafodd Nida ei gweld am y tro diwethaf roedd hi'n gwisgo jîns a chrys du.

Mae hi'n dod o gefndir Asiaidd-Pacistanaidd ac mae ganddi wallt hir tywyll ac yn 5 troedfedd 3 modfedd o daldra.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101, gan ddyfynnu rhif 448 28/12/13.

Straeon perthnasol