Dathlu ail-agor ysgol Cwmcarn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd asbestos ei ddarganfod yn Ysgol Cwmcarn yn 2012

Bydd dathliadau mewn un ysgol yn ne Cymru ddydd Llun, sy'n ail agor 14 mis wedi i asbestos gael ei ddarganfod yno.

Bydd gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal yn Ysgol Cwmcarn yn Sir Caerffili yn ddiweddarach, lle bydd disgyblion a staff yn dathlu agor yr ysgol unwaith eto.

Mae'r ysgol wedi bod yn gweithredu o safle hen Goleg Gwent 12 milltir i ffwrdd yng Nglyn Ebwy ers mis Tachwedd 2012.

Roedd disgwyl i''r disgyblion symud yn ôl i'r ysgol ym mis Medi 2013, ond roedd oediad wedi marwolaeth contractwr ar y safle.

Roedd athrawon wedi bod yn paratoi at symud cyn y Nadolig, cyn i'r brifathrawes, Jacqui Peplinski, dderbyn y goriadau ar Ragfyr 16.

Bydd aelodau o'r cyngor yn bresennol ar gyfer seremoni ail-agor swyddogol yn ddiweddarach.

'Anrheg wych'

Dywedodd cadeirydd y llywodraethwyr, Gary Thomas, sy'n dathlu ei ben blwydd ar yr un diwrnod, mai dyma'r anrheg perffaith.

"Mae'n anrheg wych i mi, mae'n fendigedig," meddai.

"Mae pawb yn barod i symud yn ôl adref, ac rydym ni i gyd yn falch iawn."

Cafodd yr ysgol ei chau ym mis Hydref 2012 oherwydd pryder am iechyd y 900 o ddisgyblion, wedi i asbestos gael ei ddarganfod ar y safle.

Roedd protestio gan rieni a disgyblion yn erbyn cau'r ysgol, a dadlau gyda'r cyngor sir am sut y byddai'r gwaith i ddiogelu'r safle yn cael ei ariannu.

Cafodd contractwyr eu cyflogi i dynnu'r asbestos ym mis Mehefin.

Ym mis Gorffennaf, bu farw James Paul, 26, o Abertyleri, Blaenau Gwent, tra'n gweithio ar y safle.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i'w farwolaeth.

Straeon perthnasol