Manchester United 1 - 2 Abertawe

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunWayne Routledge oedd seren y gêm wrth iddi boenydio amddiffynwyr Manchester United am 90 munud

Mae Abertawe wedi ennill yn Old Trafford am y tro cyntaf erioed diolch i goliau gan Routledge a Bony.

Cerdyn coch i Fabio ddeng munud cyn y diwedd oedd trobwynt y gêm a bydd Abertawe nawr yn wynebu un ai Crawley neu enillydd y gêm rhwng Bristol Rovers a Birmingham yn y bedwaredd rownd.

Abertawe darodd gyntaf gyda gôl wefreiddiol.

Roedden nhw'n chwarae gyda'r bêl yng nghanol y cae pan lwyddodd Pozuelo i ddarganfod pas wnaeth hollti amddiffyn y cochion yn ddau.

Gyda Lindegaard yn sefyll o'i flaen a pan welodd ei fod lathenni oddi ar y llinell gol penderfynodd Routledge ei tharo dros ei ben a daeth hi lawr yn berffaith ac i fewn i'r rhwyd.

Ond llwyddodd Abertawe ddim i gadw'i mantais - bedair munud yn ddiweddarach roedd hi'n gôl yr un diolch i feddwl cyflym Javier Hernandez.

Daeth y croesiad fewn o'r asgell chwith gan gefnwr chwith United Alex Buttner ac roedd y gŵr o Fecsico llawer cyn na Chico Flores yn y cwrt cosb.

Fe orffenodd yr hanner cyntaf yn flêr, gyda'r naill dim yn llwyddo i dorri drwy amddiffyn y llall.

Routledge ar dân

Dechreuodd yr ail hanner yn weddol ddistaw ond Abertawe oedd yn edrych fwyaf tebygol o sgorio, gyda Pozuelo a Routledge yn wastraffus o flaen y gôl.

Gwelodd Fabio gerdyn coch ddeng munud cyn y diwedd am godi ei droed mewn modd peryglus wrth iddo geisio taclo Jonas Cañas.

Gyda phum munud ar ol ar y cloc fe groesodd Routledge yn wych ac os fyddai De Guzman fwy effro byddai'n siŵr o fod wedi sgorio.

Bydd o'n diolch i Bony am sicrhau nad oedd hynny'n cyfri yn y diwedd.

Wayne Routledge oedd yn llywio pethau unwaith eto. Gwnaeth i Darren Fletcher edrych yn wirion cyn croesi'n bwerus i fewn i'r cwrt cosbi.

Wnaeth Bony ddim byd o'i le ac fe laniodd y bel yng nghefn y rhwyd i roi buddugoliaeth enwog i'r Elyrch.

Roedd cefnogwyr Abertawe i'w clywed yn canu hymns and arias yn hir wedi'r chwiban olaf.

Straeon perthnasol