Uwchgynghrair Pêl-droed Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, FAW

Mae pethau'n poethi yn y ras ar gyfer gorffen yn y chwech uchaf, wrth i Aberystwyth a Chaerfyrddin guro, tra mae TNS bellach bedwar pwynt o flaen Airbus.

Caerfyrddin 2 - 1 Prestatyn

Roedd hi'n gêm wych yn Stebonheath ar brynhawn Sadwrn, gyda'r ddau dîm yn rhagori am gyfnodau.

Daeth y gôl gyntaf wedi ychydig dros hanner awr gyda gôl gynta'r tymor i Liam McCreesh yn rhoi'r mantais i'r Hen Aur.

Ond fe gafodd Luke Cummings gerdyn coch yn fuan wedyn gan wneud pethau'n anodd i'r tîm cartref.

Fe gymrodd Prestatyn fantais o'r sefyllfa ac wedi cyfnod o bwysau roedd hi'n gôl yr un, diolch i Christian Doidge am roi'r bêl i'w rwyd ei hun.

Yn anffodus i'r cefnogwyr oedd wedi dod lawr o'r gogledd, fe gafodd Dave Hayes ei hel oddi ar y cae yn fuan wedyn am dynnu'r chwaraewr olaf yn ôl yn y cwrt cosbi.

Er i Simon Williams arbed y gic o'r smotyn, llwyddodd Caerfyrddin i sgorio o'r gic gornel ganlynol i roi'r mantais yn ôl iddyn nhw.

Roedd y munudau olaf yn rhai cyffrous gyda nifer o arbedion penigamp gan golwr Caerfyrddin ac amddiffyn arwrol ond doedd dim byd yn tycio i'r ymwelwyr.

Mae'r canlyniad yn ei gwneud hi'n amhosibl i Brestatyn orffen yn y chwech uchaf.

Y Rhyl 2 - 4 Bala

Hon oedd yr ail waith i'r ddau dîm yma gyfarfod yn yr uwch gynghrair, a'r Bala aeth a hi'r tro yma mewn gêm agored, ddiddorol.

Daeth dwy gôl gyntaf Bala o fewn y deng munud cyntaf gan Mark Connolly a Ryan Valentine, ac fe sgoriodd Kieran Smith i'w gwneud hi'n dair i ddim gyda llai na hanner awr ar y cloc.

Fe ddaeth Rhyl yn ôl diolch i ddwy gic o'r smotyn, gyda Paul McManus yn llwyddiannus ar y ddau achlysur.

Ond diwrnod Bala oedd hwn ac fe ddaeth eu pedwerydd gôl diolch i Ian Sheridan yn y deng munud olaf.

Mae'r Rhyl bellach yn seithfed ac mewn perygl o beidio â gorffen yn y chwech uchaf.

Port Talbot 1 - 1 Airbus

Fe wnaeth Port Talbot yn dda wrth iddyn nhw ymestyn eu rhediad o gemau heb golli wrth gipio pwynt yn erbyn Airbus.

Y gwŷr o'r gogledd gafodd y gôl gyntaf diolch i ymgais Michael Roddy wedi 25 munud, ond llwyddodd Port Talbot i'w gwneud hi'n gyfartal yn yr ail hanner.

De Vulgt wnaeth sgorio i'r tîm cartref.

Bangor 1 - 2 Y Seintiau Newydd

Daeth rhediad gwych Bangor o fuddugoliaethau i ben yma wrth iddyn nhw golli gartref yn erbyn y Seintiau Newydd.

Fe sgoriodd Matty Williams funudau cyn yr egwyl er mwyn rhoi'r fantais i'r Pencampwyr ac fe wnaeth Sam Finley hi'n saff gyda gôl arall wedi 67 munud.

Er i Jamie McDaid gael un ôl i Fangor, y Seintiau Newydd oedd y tîm cryfaf ac maen nhw'n ymestyn eu mantais ar frig y gynghrair i bedwar pwynt.

Gap Cei Cona 0 - 4 Aberystwyth

Roedd hwn yn ganlyniad pwysig i Aberystwyth, sydd bellach yn darganfod eu hunain yn y chweched safle.

Er fod gan y Rhyl yr un faint o bwyntiau a nhw, fe wnaeth y bedair gôl olygu bod gwahaniaeth goliau Aber yn well na Rhyl o dair gôl.

Geoff Kellaway, (63) Chris Venables, (72) Mark Jones (89) a Chris Venables (90) gafodd y goliau.

Mae Gap Cei Cona dri pwynt tu ôl i'r Bala, sy'n ddegfed, ond mae eu gwahaniaeth goliau yn ofnadwy: -31.