Llifogydd: Y gwaith clirio'n dechrau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd y gwaith clirio'n mynd yn ei flaen yn Aberystwyth fore Sadwrn
disgrifiad o’r llunRoedd nifer o bobl ar y traeth wedi mynd i weld effeithiau'r storm
disgrifiad o’r llunRoedd y fainc yma wedi cael ei gorchuddio gan raen
disgrifiad o’r llunRoedd tonnau mawr i'w gweld fore Sadwrn hefyd
disgrifiad o’r llunMae'r telesgôp yma wedi gweld dyddiau gwell

Mae pobl hyd a lled Cymru'n ceisio cyfri'r gost wedi i lifogydd achosi llanast a difrod i eiddo preifat a chyhoeddus ddydd Gwener.

Mae'r bobl fu'n rhaid gadael eu cartrefi'n Aberystwyth oherwydd perygl llifogydd bellach wedi cael dychwelyd i'w cartrefi.

Ond mae promenâd y dref wedi cael ei chwalu mewn sawl man ac mae'n debyg y bydd y gost o'i atgyweirio yn uchel.

Dywedodd Cyngor Ceredigion: "Nid oedd y sefyllfa fore Sadwrn cyn waethed ag yr oedd yn sgil y llanwau blaenorol. Mae gweithwyr y cyngor wrthi'n clirio'r gwaddol mwyaf ar ben deheuol Rhodfa'r Môr, a rhwng Heol y Wig a Ffordd y Môr.

"Mae'r ffordd rhwng Ffordd y Môr a Chraig Glais yn dal ar gau. Mae'r gweithwyr hefyd wedi clirio'r ffordd i Orsaf y Bad Achub. Bydd gwaith clirio helaeth yn dechrau yn yr wythnos nesaf."

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi y bydd arholiadau'n cael eu gohirio am wythnos

Achub nifer

Cafodd ardaloedd yn y de ddwyrain ac yng Ngwynedd eu heffeithio'n ddrwg hefyd.

Deliodd y gwasanaethau brys gyda llifogydd mewn tua 30 o gartrefi yng nghanol Aberteifi ac roedd rhaid achub menyw feichiog o'i chartref yn Stryd y Santes Fair yng nghanol y dref.

Yn ogystal cafodd rhyw 70 o garafannau eu difrodi mewn parc gwyliau ger Cydweli.

Bu'n rhaid i griwiau'r bad achub symud pedwar o bobl o fferm yn Llanbedr ac achub pump o bobl oedd yn sownd yn eu carafannau ym Mhwllheli.

Problemau teithio yn parhau

Mae rhai ffyrdd yn parhau i fod ynghau gan gynnwys yr A4042 rhwng y Fenni a Llanellen a'r A487 yn Niwgwl.

Dyw gwasanaeth Trenau Arriva Cymru ddim yn weithredol mewn sawl ardal gyda gwasanaethau bws yn cludo teithwyr rhwng:

  • Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog;
  • Machynlleth a Phwllheli;
  • Machynlleth ac Aberystwyth;
  • Llanelli a Chaerfyrddin;
  • Abertawe a Pantffynnon.

Yn ogystal mae nifer o rybuddion llifogydd dal mewn grym, gyda'r manylion i'w cael ar wefan Asiant yr Amgylchedd.

'Fel bom'

ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunHwn yw'r ail dro i'r prom yn Aberystwyth gael ei ddifrodi mewn mater o fisoedd

Yn Aberystwyth a Borth bu'n rhaid i rhyw 100 o drigolion y dref symud i ganolfanau pwrpasol oherwydd pryderon y gallai ail lanw uchel y dydd am 21:20 achosi llifogydd i eiddo yn y dref.

Er i donnau sylweddol daro'r arfordir doedd y difrod ddim mor ddrwg ac yr oedd yn y bore, yn rhannol oherwydd bod y gwynt yn chwythu i gyfeiriad gwahanol, a chafodd y bobl ddychwelyd i'w tai yn fuan wedyn.

Roedd y llanw uchel blaenorol a'r gwyntoedd cryfion wedi achosi difrod sylweddol ar hyd y prom yn Aberystwyth, gydag un perchennog gwesty'n dweud bod yr olygfa "fel tase bom wedi mynd off".

Dywedodd y cyngor ar wefan Twitter bod difrod i'r rheiliau, potiau planhigion, celfi stryd ac arwynebedd y prom yn golygu bod y prom yn debygol o fod ynghau tan wythnos nesaf "er mwyn diogelu'r cyhoedd".

disgrifiad o’r llunBu'n rhaid i bobl oedd yn byw ger y lan adael eu cartrefi nos Wener

Dywedodd Richard Griffiths, perchennog gwesty'r Richmond, wrth Taro'r Post ar BBC Radio Cymru:

"Mae 'na mess aruthrol yma. Mae'r prom wedi codi, a'r cerrig a'r brics a'r pafin wedi cael eu taflu reit o gwmpas y prom.

"Mae'n cymdogion ar hyd y prom wedi cael eu floodio mas. Mae 'na lanast ofnadw'... Mae mwy nac un wedi padlo o gwmpas y basement... Mae 'na ffenestri wedi chwalu, mae fe'n edrych fel tase bom wedi mynd off a dweud y gwir..."

disgrifiad o’r llunDywedodd Richard Griffiths, perchennog Gwesty Richmond: "Diolch byth, mae'r heddlu wedi rhwystro pobl rhag dod i'r prom i weld y difrod ...

Wrth gyfeirio at y difrod i'w westy yntau, dywedodd Mr Griffiths: "Daeth y môr trwy'r drws ffrynt, ac i lawr i'r 'stafell waelod... Mae'r trydanwyr wedi bod fewn yn barod i sicrhau bod y trydan wedi cael ei ddiffodd, a bod y lle'n ddiogel ac mae'r saer yma... yn rhoi boardings i fyny ar y drws ffrynt, ond yn bersonol, ni'n ffodus iawn - mae lot o'n cymdogion ni mewn sefyllfa lot gwaeth."

Difrodwyd prom Aberystwyth gan storm arall ym mis Tachwedd.

Yn Aberteifi roedd llifogydd yn Heol y Santes Fair. Dywedodd Christopher Clarke brynhawn Gwener: "Pan agores i'r drws llifodd y dŵr i mewn ac roedd un droedfedd a hanner o ddyfnder."

Dywedodd Emyr Jones o'r gwasanaeth tân: "Ry'n ni'n pwmpo mas yn soled nawr ... ond ry'n ni'n gorfod meddwl am heno a dydd Sul."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol