Uned 'yn wynebu pwysau cynyddol'

Cyhoeddwyd

Mae rheolwyr wedi dweud bod uned ddamweiniau ac achosion brys yn wynebu pwysau cynyddol.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda fod yr uned yn Ysbyty Llwynhelyg "o dan bwysau mawr".

"Ewch i'r uned dim ond os oes gwir angen," meddai llefarydd.

Dylai cleifion, meddai, ddilyn cyngor Dewis Doeth cyn penderfynu a oedd uned ddamweiniau'n addas.

"Bydd hyn hefyd yn golygu bod claf yn cael y driniaeth gywir yn y lle cywir ac yn y cyfnod lleiaf."

Straeon perthnasol