Gweithwyr DVLA i orfod symud?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd y disgiau trethi'n dod i ben ym mis Hydref

Mae'n bosib y bydd nifer o weithwyr gyda'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) yn Abertawe'n gorfod symud neu wynebu golli eu swyddi.

Mae'r swyddfa DVLA agosaf yn Birmingham.

Mae hyn o ganlyniad i benderfyniad llywodraeth y DU i newid y drefn o sut mae pobl yn talu am dreth ar eu ceir.

Mewn ymateb i lythyr gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges, dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth Stephen Hammond y byddai nifer o weithwyr yn cael cynnig i symud wrth i'r newidiadau gael eu gweithredu.

Doedd neb ar gael o'r undeb sy'n cynrychioli swyddogion y DVLA, yr Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol Cymru, er mwyn gwneud sylwad.

Newid y drefn

Nôl ym mis Hydref fe wnaeth y Canghellor George Osborne gyhoeddi y byddai disgiau trethi'n cael eu diddymu o Hydref 2014 ymlaen.

Bydd y system newydd yn un cwbl electroneg ac oherwydd hyn mae pryderon am swyddi'r 5,000 o weithwyr sy'n gweithio yn swyddfa Abertawe'r DVLA.

Fe ysgrifennodd Mr Hedges, sy'n cynrychioli dwyrain Abertawe, at Mr Hammond er mwyn cael eglurdeb ynglŷn â'r sefyllfa.

Mewn ymateb, dywedodd y gweinidog: "Mae'n debygol y bydd cyflwyno system debyd uniongyrchol yn golygu y bydd gostyngiad naturiol yn nifer yr ad-daliadau sy'n cael eu derbyn, yn ychwanegol i gael gwared ar y disg treth.

"Gallai hyn olygu newid i swyddogaethau aelodau staff ac angen i'w hyfforddi ar brosesau newydd.

"Bydd unrhyw leihad yn nifer y bobl sydd eu hangen yn cael ei reoli drwy adleoli staff i ardaloedd eraill o'r busnes sy'n tyfu."

Mae Mr Hedges wedi croesawu geiriau Mr Hammond.

Dywedodd: "Er fy mod i'n siomedig y bydd y newidiadau'n lleihau'r cyfloedd gwaith o fewn y DVLA, gallaf weld manteision o dalu gyda debyd uniongyrchol bob mis ac i beidio â chael disg treth.

"Rwy'n falch fod y gweinidog wedi ymrwymo i adleoli yn hytrach na diswyddiadau ac rwy'n siŵr y bydd yr ymateb hwn yn rhoi cysur i lawer o weithwyr y DVLA sydd wedi bod yn poeni."

Straeon perthnasol