Dynes ar goll: apêl chwaer

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dylai unrhyw un sydd yn gweld Nida Ul-Naseer gysylltu â'r heddlu

Mae chwaer y ddynes o Gasnewydd sydd ar goll ers bron i wythnos wedi gwneud apêl ar y teledu.

Mae pryder am les Nida Ul-Naseer yn cynyddu wedi iddi ddiflannu o'i chartref tua 8 o'r gloch nos Sadwrn, Rhagfyr 28 pan aeth hi â'r sbwriel allan.

Mae'r heddlu'n dweud nad yw diflannu yn nodweddiadol o gymeriad Nida.

Yn siarad mewn cynhadledd newyddion oedd yn cael ei darlledu'n fyw ar nifer o sianeli newyddion, dywedodd chwaer Ms Ul-Naseer, Naila Anwar: "Rydyn ni'n gweld ei heisiau hi'n ofnadwy ac rydyn ni jest eisiau iddi ddod adref.

"Dydy hi ddim mewn trwbl. Rydyn ni i gyd yn ei charu hi. Jest tyrd adref. Os oes unrhyw un yn gwybod lle mae hi yna dywedwch wrth yr heddlu.

"Rydyn ni i gyd yn poeni am ei chyflwr. Mae hi wedi colli pen-blwydd mam a dydi hynny ddim fel hi."

'Pryderus iawn'

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Naila Anwar a'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Paul Symes yr apêl brynhawn Gwener

Yn ôl y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Paul Symes o Heddlu Gwent does dim tystiolaeth fod Ms Ul-Naseer wedi cael ei chipio.

Dywedodd yn ystod y gynhadledd newyddion: "Mae'r heddlu'n trin ei diflaniad yn ddifrifol iawn ond er gwaetha' ymholiadau trylwyr dydy hi heb gael ei darganfod.

"Fe gafodd hi anghytundeb llafar yn y cartref a allai fod wedi peri gofid iddi. Does dim gwybodaeth sy'n awgrymu iddi fynd fewn i gerbyd.

"Rydym yn bryderus iawn am ei lles."

Nid oedd gan Nida arian, ei ffon symudol na'i meddyginiaeth yn ei meddiant pan ddiflannodd hi ac mae perygl iddi ddioddef o anaemia os nad yw hi'n cymryd ei thabledi.

Pan y'i gwelwyd ddiwethaf, roedd Ms Ul-Naseer yn gwisgo jîns a thop du.

Mae hi'n denau, 5 troedfedd, 3 modfedd o daldra, o dras Asiaidd-Pacistanaidd, a chanddi wallt hir du.

Mae Heddlu Gwent wedi gofyn i unrhyw un â gwybodaeth am ddiflaniad Nida i ffonio 101 gan ddyfynnu rhif 448 28/12/13.

Straeon perthnasol