Carwyn Jones yn ymweld â phrosiectau yn Africa

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunPrif Weinidog Cymru Carwyn Jones sydd yn ymweld ag Uganda

Mi fydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld ag Uganda yn Affrica o Ionawr 6ed i Ionawr 12fed.

Yno, fe fydd Mr Jones yn treulio wythnos yn gweld prosiectau sydd wedi derbyn cefnogaeth o Gymru.

Mae'r Llywodraeth wedi bod yn cefnogi 138 o linciau cymunedol yn ogystal â bron i 300 o brosiectau datblygu yn Affrica Is-Sahara.

Ymdrechu yn erbyn tlodi

Dywedodd Mr Jones: "Dwi'n edrych ymlaen at fy nhaith i Uganda i weld dros fy hun y gwaith gwych sydd yn cael ei wneud i gefnogi a newid bywydau cymunedau o ganlyniad i brosiectau yma yng Nghymru.

"Mae rhaglen Cymru tros Affrica yn rhoi'r cyfle i bobl yng Nghymru gymryd rhan a chyfrannu at ddatblygu rhyngwladol ac yn ganolbwynt o'n hymdrechion i haneru tlodi byd eang erbyn 2015, sydd yn un o amcanion Mileniwm y Cenhedloedd Unedig.

Fel rhan o'i ymweliad mi fydd y Prif Weinidog yn plannu'r miliynfed goeden yn y prosiect coed Maint Cymru sydd yn ceisio lleihau effaith newid hinsawdd a digoedwigo, gosod carreg sylfaen mewn melin a storfa sydd yn cael ei adeiladu gan brentisiaid Coleg Caerfyrddin.

Trawsnewid

Yn ogystal mi fydd y gweld sut mae PONT, linc gymunedol rhwng Rhondda Cynon Taf a Mbale yn Uganda sydd yn gwella safonau'r ysbyty rhanbarthol trwy gysylltiaid gydag Ysbyty Brenhinol Gwent ac agor ystafell gysgu i ferched mewn ysgol yno.

Roedd Ysgol Uwchradd Pontypridd wedi codi arian sydd yn galluogi merched a oedd yn gadael addysg oherwydd pryderon dros eu diogelwch am eu bod yn cerdded o bellter am addysg.

Ychwanegodd Mr Jones: "Ni fyddai Cymru o Blaid Affrica yn bosib heb garedigrwydd, trugaredd a gwaith caled pobl Cymru.

"Mae'n syfrdanol i glywed faint o brosiectau ar hyd Cymru sydd, gyda chefnogaeth Cymru o Blaid Affrica, yn helpu trawsnewid bywydau pobl mewn gwlad na fydd y rhan fwyaf byth yn ei gweld."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol