Mewn lluniau: Llifogydd

Published
image captionWrth i'r tonnau anferth daro Bae Abertawe, fe dynnodd Simon Forster y llun yma
image captionMae pedwar rhybudd difrifol am lifogydd mewn grym gan gynnwys un yn y Bermo yng Ngwynedd ble tynnwyd y llun yma gan Dave Harding
image captionTonnau mawrion yn Ynys y Barri
image captionFe gafodd nifer eu rhybuddio o'r hyn oedd i ddod, gan roi cyfle iddyn nhw geisio paratoi
image captionDywedodd staff tafarn y Last Inn yn Bermo, Gwynedd, bod 15 modfedd o ddŵr yn yr adeilad
image captionDaeth y llanw uchel â thonnau anarferol i Gricieth yng Ngwynedd
image captionSteven Griffiths dynnodd y llun yma wrth weld y llifogydd yn gorchuddio rhan o Langennech ger Llanelli
image captionPobl yn gwylio'r tonnau yng Nghricieth
image captionFe welodd Aberystwyth donnau anferth yn achosi difrod i'r promenâd. Mark Lewis dynnodd y llun yma
image captionGadawodd y tonnau lanast ar eu hôl ar bromenâd Aberystwyth fel y mae'r llun yma gan Mark Lewis yn dangos
image captionMae'r dinistr yn amlwg yn Amroth yn Sir Benfro yn dilyn y llawn uchel fore Gwener