Mewn lluniau: Llifogydd

  • Cyhoeddwyd
Bae Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Wrth i'r tonnau anferth daro Bae Abertawe, fe dynnodd Simon Forster y llun yma
Bermo, Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pedwar rhybudd difrifol am lifogydd mewn grym gan gynnwys un yn y Bermo yng Ngwynedd ble tynnwyd y llun yma gan Dave Harding
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau mawrion yn Ynys y Barri
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd nifer eu rhybuddio o'r hyn oedd i ddod, gan roi cyfle iddyn nhw geisio paratoi
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd staff tafarn y Last Inn yn Bermo, Gwynedd, bod 15 modfedd o ddŵr yn yr adeilad
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y llanw uchel â thonnau anarferol i Gricieth yng Ngwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Steven Griffiths dynnodd y llun yma wrth weld y llifogydd yn gorchuddio rhan o Langennech ger Llanelli
Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn gwylio'r tonnau yng Nghricieth
Disgrifiad o’r llun,
Fe welodd Aberystwyth donnau anferth yn achosi difrod i'r promenâd. Mark Lewis dynnodd y llun yma
Disgrifiad o’r llun,
Gadawodd y tonnau lanast ar eu hôl ar bromenâd Aberystwyth fel y mae'r llun yma gan Mark Lewis yn dangos
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r dinistr yn amlwg yn Amroth yn Sir Benfro yn dilyn y llawn uchel fore Gwener