Undeb rygbi i gynnig cytundeb newydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Roger Lewis (chwith) yn gobeithio gweld y rhanbarthau'n arwyddo'r cytundeb

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi dweud y byddan nhw'n cynnig cytundeb newydd i'r pedwar rhanbarth.

Fe wnaethon nhw ryddhau datganiad wedi i'r cyfarwyddwyr gyfarfod er mwyn trafod y ffrae rhwng yr undeb a'r rhanbarthau.

Ddydd Gwener ddiwethaf fe wnaeth y Scarlets, y Dreigiau, y Gweilch a'r Gleision wrthod arwyddo'r cytundeb newydd roedd URC wedi ei gynnig iddynt.

Dywedodd yr undeb y bydd y cytundeb newydd yn cydnabod "datblygiad chwaraewyr Cymru" yn ogystal â'r ymdrech sy'n yn cael ei wneud i'w cadw yn y wlad.

Yr undeb yn ffyddiog

Mae trafod wedi bod yn ddiweddar am y posibiliad y gallai'r rhanbarthau dorri i ffwrdd o URC er mwyn chwarae mewn cystadleuaeth gyda chlybiau o Loegr.

Wedi'r cyfarfod diweddaraf fe wnaeth URC ryddhau datganiad yn dweud fod bwrdd y cyfarwyddwyr yn "cytuno'n unfryd" gyda'r datganiad gafodd ei ryddhau ar Ragfyr 31.

Roedd y datganiad hwnnw'n dweud bod yr undeb yn "ffyddiog y bydd timau proffesiynau yn parhau i gymryd rhan mewn cystadlaethau cynghrair a chwpan sydd wedi cael eu hawdurdodi" a'u bod yn disgwyl gweld cystadleuaeth rygbi Ewropeaidd wedi ei threfnu gan ERC yn digwydd yn 2014.

Mae'r datganiad diweddaraf yn dweud: "Mae URC heddiw wedi hysbysu'r pedwar rhanbarth y byddan nhw'n derbyn cytundeb newydd yn fuan ynghylch rygbi proffesiynol yng Nghymru. Mae amserlen ar gyfer trafodaeth wedi ei ddarparu gan URC.

"Bydd y cytundeb newydd yn adlewyrchu ymhellach ddymuniad URC i sicrhau bod datblygiad chwaraewyr Cymru ac ymdrechion i gadw chwaraewyr yng Nghymru yn cael ei gydnabod."

O dan y cytundeb presennol mae'r pedwar rhanbarth yn derbyn £1.5 miliwn yr un faint bynnag o chwaraewyr maen nhw'n ddarparu ar gyfer y tim rhyngwladol.

Elfen arall sy'n cymhlethu'r sefyllfa yw bod dyfodol y gystadleuaeth Ewropeaidd - Cwpan Heineken - yn ansicr, ac mae'r ansicrwydd yma yn ei gwneud hi'n anodd i'r rhanbarthau gadw eu chwaraewyr gorau.

Cystadleuaeth newydd?

Yn y cyfamser mae Premiership Rugby, y corff sy'n cynrychioli clybiau Lloegr wedi croesawu'r newyddion fod y rhanbarthau Cymreig yn cefnogi sefydlu cystadleuaeth Ewropeaidd newydd.

Mae hwn yn cael ei alw yn 'Cwpan Pencampwyr Rygbi'.

Mae Premiership Rugby nhw'n honni y bydd Cwpan y Pencampwyr yn darparu "gwerthoedd masnachol uwch" ar ôl arwyddo cytundeb gyda BT ac maen nhw'n galw am ddatrysiad buan i'r anghydfod dros gystadlaethau'r tymor nesaf.

Mae'r rhanbarthau Cymreig yn credu y gallai eu hincwm nhw godi filiwn o bunnau'r flwyddyn drwy chwarae yn y gystadleuaeth newydd.

Dywedodd prif weithredwr Premiership Rugby Mark McCafferty: "Rydym yn credu mai cystadlaethau newydd yw'r datrysiad gorau o bell ffordd.

"Byddai'r rhain yn golygu mwy o gemau rhwng y timau cryfaf, fyddai'n cael eu cydnabod o ran teilyngdod, ac fel mae'r rhanbarthau Cymreig wedi nodi, bydd hyn yn sicrhau mwy o fuddsoddiad i'r gêm ar lefel y clybiau gan gynnwys datblygu a chadw chwaraewyr."

Straeon perthnasol