Menyw ar goll: Y chwilio'n parhau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae heddlu'n awyddus i glywed gan Nida Ul-Naseer

Mae'r heddlu'n parhau i chwilio am fenyw 18 oed o Gasnewydd sydd heb gael ei gweld ers Rhagfyr 28.

Mae hyd at 40 o swyddogion, gan gynnwys rhai â chŵn, wedi bod yn chwilio am Nida Ul-Naseer a ddiflannodd wedi iddi fynd â sbwriel allan o'i chartref yn Linton Street yn y ddinas tua wyth o'r gloch ddydd Sadwrn.

Bu plismyn yn gwneud ymholiadau drws-i-ddrws ac yn chwilio ystad ddiwydiannol Stephenson Street ddydd Iau.

Maen nhw'n bryderus gan nad oes ganddi ei meddyginiaeth angenrheidiol, ac fe allai ddiodde' anemia o ganlyniad.

Maen nhw wedi adnewyddu eu hapel ar unrhywun a all fod ag unrhyw wybodaeth amdani i gysylltu â nhw.

Pan y'i gwelwyd ddiwethaf, roedd Ms Ul-Naseer yn gwisgo jîns a thop du.

Mae hi'n denau, 5 troedfedd, 3 modfedd o daldra, o dras Asiaidd-Pacistanaidd, a chanddi wallt hir du.

Dywed y Prif Arolygydd Daniel Taylor, sy'n arwain y gwaith chwilio, fod yr heddlu a'i theulu yn gynyddol bryderus ynglŷn â lles Ms Ul-Naseer, ac nad oes cymhelliad wedi ei ganfod i esbonio ei diflaniad.

"Yn ôl ein dealltwriaeth ni fe aeth hi allan i'r biniau... Dyna oedd y tro olaf iddi gael ei gweld.

"Does yna ddim tystiolaeth fforensig ei bod hi wedi cael ei chipio."

Mae Heddlu Gwent wedi gofyn i unrhywun â gwybodaeth i ffonio 101 gan ddyfynnu rhif 448 28/12/13.

Straeon perthnasol