Tywydd mawr ar y ffordd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Afon Tywi orlifo'i glannau ddydd Iau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion ynglŷn â pherygl o lifogydd mewn ardaloedd arfordirol ledled Cymru ar gyfer dydd Gwener.

Erbyn 10:30pm nos Fawrth roedd pedwar o'r rhain yn rybuddion difrifol - y rhybudd ucha' posib sy'n golygu y gallai bywydau gael eu rhoi yn y fantol.

Mae nifer y rhybuddion a'u difrifoldeb yn newid drwy'r adeg ac mae posib gweld y rhybuddion diweddaraf ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae disgwyl i wyntoedd cryfion a glaw trwm daro ddydd Gwener gan achosi problemau trafnidiaeth a difrod i eiddo mewn rhai ardaloedd.

'Eiddo mewn perygl'

Un o'r llefydd sy'n cael ei heffeithio gan rybudd llifogydd difrifol yw Bermo yng Ngwynedd.

Yn ôl CNC, sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r rhybuddion yng Nghymru, mae disgwyl i'r llanw gyrraedd 3.92 medr o uchder gan arwain at donnau'n hyrddio dros y promenâd a glan y môr.

Maen nhw'n dweud bod eiddo sydd wrth ymyl y môr "mewn perygl" a bod disgwyl "llifogydd i eiddo ledled Bermo".

Yn ogystal maen nhw'n dweud y dylai pobl gadw ffwrdd o'r lan a bod yn ofalus gan bod gwrthrychau trwm yn gallu cael eu cario gan y tonnau.

Mae rhybuddion difrifol hefyd wedi cael eu rhoi ar gyfer yr ardal rhwng Maes Glas a Bagillt yn y gogledd ddwyrain ac Aber Wysg, Casnewydd yng Nghrindai a Chyffiniau Ffordd Malpas.

'Gwynt yn hyrddio'

Mae'n bosib y bydd mwy o rybuddion mewn grym erbyn bore Mercher.

Dywedodd Llŷr Griffiths-Davies o wasanaeth tywydd BBC Cymru: "Ma'r swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn o wyntoedd cryfion ar draws rhannau helaeth o Gymru. Ma'r rhybudd yn dod i rym toc wedi hanner nos nos Iau, ac yn para am bedair awr ar hugain.

"Ddydd Gwener mae disgwyl gwyntoedd rhwng 50mya a 60mya mewn mannau ar hyd yr arfordir ac ar dir uchel. Mae'n bosib y bydd y gwynt yn hyrddio hyd at 80mya mewn rhai mannau ar brydiau. Bydd hi hefyd yn wyntog mewn mannau mewndirol.

"Mae rhybuddion o lifogydd posib ddydd Iau a ddydd Gwener, yn arbennig ger y glannau. Mae'r tir yn wlyb a'r afonydd eisoes yn uchel. Bydd llanw uchel iawn, nos Iau a ddydd Gwener, ac oherwydd y gwyntoedd cryfion hefyd, mae tonnau uchel yn debygol. "

Llanw ucha' ers ugain mlynedd?

Yn ôl CNC mae perygl y gallai'r llanw uchel, wedi ei gyfuno gyda'r gwyntoedd cryfion, arwain at lefelau dŵr uchel iawn ar hyd yr arfordir.

Dywedodd llefarydd ar ran CNC: "Gallai hyn arwain at ymchwydd allai godi lefel y môr dros fetr yn uwch na llanw uchel arferol a gallai hyn orchfygu amddiffynfeydd mewn rhai llefydd."

Dywedodd hefyd y gallai'r llanw fod yr uchaf ers 20 mlynedd.

Bydd y llanw uchel cyntaf yn taro yn Aberdaugleddau am 7:20yb cyn symud tuag at Gasnewydd erbyn 8:15.

Gan symud tua'r gogledd, bydd yn cyrraedd Bermo am tua 9:00 a Sir y Fflint erbyn hanner dydd.

'Peidiwch a mynd allan'

Yn ystod dydd Iau fe wnaeth yr Afon Tywi yng Nghaerfyrddin orlifo gan achosi i ddŵr lifo ar hyd ffordd gyfagos.

Roedd pobl leol yn falch na chafodd unrhyw eiddo ei ddifrodi ond mae'r afon yn parhau i fod yn un sy'n destun rhybudd llifogydd.

Yn siarad ar Radio Wales, fe ddywedodd Jeremy Parr o CNC fod gwaith eisoes yn cael ei wneud i baratoi ar gyfer y tywydd garw.

"Rydym am sicrhau bod ein hamddiffynfeydd yn gweithio'n iawn," meddai, "i wneud yn sicr nad yw gridiau a draeniau wedi eu rhwystro fel bod dŵr yn gallu dianc."

Roedd gan Mr Parr rybudd i bobl sy'n hoff o dywydd mawr: "Rydym yn annog pobl i beidio mynd allan i edrych ar hyn, er y gallai fod yn demtasiwn, ac i beidio gyrru yn yr ardaloedd yma ar unrhyw gyfri.

"Os yw'r rhagolygon yn gywir yna gallai hyn fod yn wael iawn."

Gall aelodau o'r cyhoedd ffonio'r llinell llifogydd ar 0845 988 1188 am fwy o wybodaeth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol