Solskjær: Croeso'r cefnogwyr?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ole Gunnar Solskær (canol) yn y gêm yn erbyn Arsenal gyda Vincent Tan (chwith) a chadeirydd Caerdydd Mehmet Dalman (dde) ddydd Mercher

Mae rhai o gefnogwyr Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi bod yn siarad am benodiad rheolwr newydd y clwb, sef Ole Gunnar Solskjær.

Cafodd y dyn 40 oed o Norwy ei gadarnhau yn y swydd newydd ddydd Iau.

Mae'n olynu Malky Mackay a gafodd ei ddiswyddo gan y clwb ar ddiwedd Rhagfyr yn dilyn ffrae gyda'r perchennog, Vincent Tan.

'Diddorol'

Un sydd wedi dilyn yr Adar Gleision ers blynyddoedd yw John Albert Evans, ond roedd e'n croesawu'r rheolwr newydd.

"Mi fydd yn ddiddorol," meddai. "Dwi'n ddigon hapus i'w weld e'n dod yma wrth gwrs.

"Ond un cwestiwn mawr sydd gen i yw - a fydd e yn rheoli mewn gwirionedd?

"Neu a yw Tan yn meddwl 'dyma fachgen ifanc o Norwy... mi fedra i reoli hwn yn haws na phobl mwy profiadol fel Sven Goran Eriksson a'i debyg' - dyma fy mhryder i."

'Rhyddhad'

Barn debyg oedd gan gadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Caerdydd, Tim Hartley. Dywedodd ar raglen y Post Cyntaf ddydd Iau:

"Mae teimlad o ryddhad bod saga'r rheolwr bellach yn dod i ben, ond ychydig o bryder hefyd oherwydd er pa mor dda oedd e (Solskjær) fel chwaraewr i Manchester United ac yn rheoli'r ail dîm yno am ddau dymor, oes digon o brofiad gydag e ar y lefel yma.

"Rwy'n gobeithio gweld y tîm yn adweithio i'r hyn sydd wedi digwydd dros yr wythnos a misoedd diwethaf ac yn perfformio iddo fe.

"Mater arall wrth gwrs yw arian, ac a fydd e'n cael arian i wario yn y ffenest drosglwyddo, ond mae'n anodd gen i gredu y bydde fe'n barod i gymryd y swydd pe na bai arian ar gael.

"Mae e'n gwybod, fel y'n ni gyd fel cefnogwyr, y bydd hi'n anodd i Gaerdydd aros yn yr Uwchgynghrair heb brynu chwaraewyr newydd.

"Ein gobaith ni yw bod Vincent Tan wedi dysgu o'r bennod ddiweddaraf... yn gyntaf bod angen meithrin perthynas iach ac agored gyda'r rheolwr ac hefyd perthynas gyda'r cefnogwyr.

"Ry' ni'n gobeithio cwrdd â Solskjær a Vincent Tan dros yr wythnosau nesaf er mwyn iddyn nhw wybod ein bod ni eisiau gweld y gwahaniaeth rhwng beth sy'n digwydd ar y cae a beth sy'n digwydd oddi ar y cae."

Siwmper las

Fe welwyd Vincent Tan ac Ole Gunnar Solskjær yn eistedd gyda'i gilydd yn Stadiwm Emirates ddydd Mercher wrth i Gaerdydd golli i Arsenal. Roedd Caerdydd yn gwisgo crysau glas, ac roedd Tan yn gwisgo siwmper las.

Ychwanegodd Mr Hartley: "Fe gafodd y llun ohono (Tan) mewn glas gryn dipyn o sylw yn y wasg, ond erbyn gweld siwmper ac nid crys Caerdydd oedd ganddo.

"Mae hi wedi bod yn braf gweld y clwb yn chwarae mewn glas mewn gêm arall oddi cartref yn ddiweddar, ac efallai bod Vincent Tan yn dechrau sylweddoli pwysigrwydd barn y cefnogwyr."

Gyda'r ffenest drosglwyddo'n agor ddydd Gwener, mae cryn ddyfalu eisoes pa chwaraewyr y gall Solskjær eu denu i Stadiwm Dinas Caerdydd.

Un enw sydd eisoes wedi ei gysylltu â'r clwb yw asgellwr Blackpool Tom Ince. Mae yntau'n enw sydd wedi ennyn diddordeb nifer o glybiau eraill yr Uwchgynghrair, ac mae'n fab i gyn chwaraewr Manchester United, Paul Ince.

Vincent Tan oedd yn gyfrifol am newid lliw crysau'r clwb o las i goch ar ddechrau'r tymor diwethaf - rhywbeth a gododd wrychyn llawer iawn o gefnogwyr Caerdydd.

Straeon perthnasol