Bwrdd Undeb Rygbi Cymru'n cwrdd i drafod y cam nesaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Bu cefnogwyr y rhanbarthau'n protestio yn erbyn Undeb Rygbi Cymru cyn y gêm rhwng y Scarlets a'r Gweilch ar Ŵyl San Steffan

Bydd Undeb Rygbi Cymru yn cwrdd ddydd Iau i drafod y cam nesaf yn y ffrae gyda'r rhanbarthau.

Roedd yr undeb wedi gosod dyddiad - Rhagfyr 31 - i arwyddo cytundeb newydd fyddai'n caniatáu i'r pedwar rhanbarth gymryd rhan yng nghystadlaethau'r Pro12 a Chwpanau Heineken ac Amlin y tymor nesaf, ond aeth y dyddiad heibio heb gytundeb.

Daeth ymateb cadarn gan URC oedd yn awgrymu y gallan nhw ystyried sefydlu timau newydd yn lle'r rhanbarthau presennol.

Yn eu datganiad nhw dywedodd y corff sy'n cynrychioli'r rhanbarthau - Regional Rugby Wales (RRW) - bod rhaid cyrraedd cytundeb erbyn diwedd Ionawr 2014.

Credir bellach y gallai URC wirio undod y rhanbarthau drwy gynnig eu cyllido yn ôl nifer y chwaraewyr rhyngwladol sy'n cael eu cynhyrchu gan y timau unigol.

Anfodlonrwydd

O dan y drefn bresennol mae tua £6 miliwn yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng y Gweilch, y Scarlets, y Gleision a'r Dreigiau faint bynnag o chwaraewyr rhyngwladol sydd gan y rhanbarthau unigol.

Mae hynny wedi bod yn destun anfodlonrwydd ymysg rhai o'r rhanbarthau sy'n teimlo eu bod yn haeddu mwy o gydnabyddiaeth am eu hymdrechion i feithrin talent i'r tîm cenedlaethol.

Daeth awgrym yn natganiad URC ar Nos Galan eu bod yn ystyried newid dosraniad yr arian.

Dywedodd rhan o'r datganiad: "Mae penderfyniad y sefydliadau rhanbarthol presennol i beidio parhau gyda'r cytundeb wedi rhyddhau URC i gyflwyno cytundeb newydd sy'n canolbwyntio ar gydnabod a gwobrwyo'r rhanbarthau sy'n canfod, datblygu a chadw chwaraewyr sy'n gallu cystadlu am le yn nhîm Cymru."

Yng ngêm ddiwethaf Cymru yn erbyn Awstralia ym mis Rhagfyr daeth saith yr un o garfan Cymru gan y Scarlets a'r Gweilch, pump o'r Gleision ac un o'r Dreigiau.

Gwrthododd RRW adnewyddu'r cytundeb am eu bod yn anhapus gyda'r amodau ariannol ac oherwydd pryder am ddyfodol y prif gystadlaethau - y Pro12 a chystadlaethau Ewropeaidd.

Fe wnaethon nhw hefyd ddweud bod angen cytundeb erbyn diwedd Ionawr ar gystadleuaeth Cwpan Pencampwyr Rygbi fyddai'n cael ei weithredu o dan drefn y Chwe Gwlad - cystadleuaeth gafodd ei chynnig gan glybiau Lloegr.

Os na fydd cytundeb ymhen mis, mae'n bosib y bydd rhanbarthau Cymru'n ceisio chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr o ddechrau'r tymor nesaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol