Ymchwil yn cynnig gobaith i'r galon

Gan Steffan Messenger
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae astudiaeth gynnar y cwmni'n dangos arwyddion cynnar o atgynhyrchu celloedd

Mae ymchwil gan dîm o wyddonwyr o Gymru wedi dangos arwyddion cynnar o fedru atgynhyrchu celloedd y galon sydd wedi'u niweidio.

Drwy arbrofi mewn labordai yng Nghaerdydd ac Abertawe, fe ddywed cwmni Cell Therapy eu bod yn gobeithio datblygu triniaethau newydd i glefyd y galon dros y pum mlynedd nesaf.

Mae arwyddion cynnar o dreialon ar gelloedd yn edrych "yn bositif iawn", medd y cwmni.

Un o'r cyfarwyddwyr yw cyn brif weinidog Cymru Rhodri Morgan, a gafodd trawiad a'r y galon fel Prif Weinidog Cymru, ac mae'n dweud y gallai'r ymchwil ddod â gwellhad i glefyd y galon yn y dyfodol.

'Arwyddion cynnar'

Cafodd y tîm ymchwil ei sefydlu ar y cyd gan y gwyddonydd Sir Martin Evans - a enillodd wobr Nobel - a oedd y cyntaf i ynysu a thyfu celloedd embryonaidd yn y 1980au.

Dywedodd un arall o gyfarwyddwyr y cwmni, Ajan Reginald: "Rydym wedi adnabod yr hyn yr ydym yn gredu sy'n fath arbennig iawn o gell stem sydd yn benodol i'r galon.

"Yr hyn y mae ein therapi ni'n ei wneud yw cynhyrchu mwy o'r rheini fel bod gennych nifer fawr o'r celloedd yna er mwyn atgynhyrchu rhan o'r galon sydd wedi ei niweidio.

"Rydym wedi cwblhau'r treialon clinigol cyntaf oedd yn canolbwyntio ar ddiogelwch. Mae'r dadansoddiad hyd yma yn edrych yn bositif iawn - mae'r astudiaeth yn dangos arwyddion cynnar o atgynhyrchu."

Profiad personol

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Rhodri Morgan y gallai gwaith y cwmni fod yn wych i Gymru

Mae gan Rhodri Morgan brofiad personol iawn o glefyd y galon. Yng Ngorffennaf 2007, yn fuan wedi ymgyrch etholiadau'r Cynulliad, fe gafodd drawiad.

Bu'n rhaid gohirio trafodaethau i ffurfio cabinet y glymblaid wrth iddo gael dau 'stent' mewn dwy wythïen.

"Roedd yn gyfnod pryderus iawn, oherwydd rydych yn gwybod y gallai hwn fod 'yr un mawr'," meddai.

"Roeddwn i'n ffodus iawn oherwydd doedd dim difrod parhaol i 'nghalon."

Ei rôl gyda Cell Therapy yw'r un gyntaf iddo yn y sector preifat, ac mae'n dweud ei fod am gryfhau gwreiddiau Cymreig y cwmni.

"Os fydd hyn yn llwyddo fe allai ddod â gwellhad i bobl sydd â chlefyd y galon.

"Mae hynny'n wych ynddo'i hun, ond mae'r ffaith y gallai gael label Cymreig arno hefyd yn wych i Gymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol