Dau yn yr ysbyty wedi tân

Cyhoeddwyd

Cafodd dau berson eu cludo i'r ysbyty yn diodde' o effeithiau anadlu mwg, yn dilyn tân ar Ynys Môn yn oriau man fore Iau.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i dŷ yn Rhosmeirch ger Llangefni am 4:10am.

Roedd criwiau o ddiffoddwyr o Langefni a Phorthaethwy yn bresennol a bu'n rhaid iddyn nhw ddefnyddio offer anadlu arbennig wrth fynd i mewn.

Llwyddodd y diffoddwyr i achub dyn a menyw o'r eiddo.

Credir bod y tân wedi dechrau uwchben nenfwd yr adeilad, ond llwyddodd y criwiau i'w ddiffodd.