Disgwyl trên ers 49 mlynedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, john hudson
disgrifiad o’r llun, Ar hyn o bryd mae'r llinell yn saith milltir (11.2km) o hŷd ac yn mynd o Langollen i Carrog

Fe fydd trenau'n dychwelyd i dref yn Sir Ddinbych am y tro cyntaf ers dros 49 mlynedd o fis Mawrth ymlaen.

Cafodd y cledrau eu codi dair blynedd wedi i'r gwasanaeth rhwng Llangollen a Chorwen ddod i ben yn 1965.

Dechreuodd gwirfoddolwyr Rheilffordd Llangollen weithio ar estyniad dwy filltir i'r lein er mwyn ailagor y cysylltiad yn 2011.

Gyda hanner milltir o drac yn weddill i'w osod, mae'r trefnwyr yn "ffyddiog" y bydd y trên cyntaf yn cyrraedd ar Fawrth 1, 2014.

I ddathlu'r achlysur, fe fyddan nhw'n arwain taith gerdded ar hyd y lein o orsaf Carrog ar Ddydd Calan os fydd y tywydd yn caniatáu.

Bydd ymwelwyr yn medru gweld bod gwely'r lein sydd eisoes wedi ei osod i'w weld o'r dref.

Yn y cyfamser mae gwaith hefyd yn cael ei gwblhau ar ben arall y lein yng Nghorwen ar blatfform dros dro yno.

Oedi a gohirio

Cafodd y cynllun gwerth £1 miliwn ei ohirio sawl gwaith ers iddo gael ei gymeradwyo yn Awst 2010 a hynny oherwydd llifogydd. Bu oedi hefyd er mwyn codi arian ar gyfer y cynllun gan fod Rheilffordd Llangollen wedi gorfod dod o hyd i £200,000 tuag at y gost.

Mae'r gwirfoddolwyr bellach wedi gosod cloc arbennig i gyfri'r wythnosau a'r munudau cyn y bydd y trên cyntaf yn cyrraedd Corwen ar Fawrth 1.

Dywedodd llefarydd ar ran Rheilffordd Llangollen: "Os fydd y cynllun yn mynd yn ei flaen ar y raddfa bresennol, ac os fydd cyllid a'r tywydd yn caniatáu, mae'n bosibilrwydd cryf y bydd y trên cyntaf yn cyrraedd y safle ar Fawrth 1, 2014.

"Nid oes dyddiad wedi ei benu hyd yma i ddechrau gwasanaethau cyson, ond mae amserlen trenau Rheilffordd Llangollen yn cynnwys amseroedd y trenau i Gorwen ac yn ôl."

ffynhonnell y llun, llangollen railway
disgrifiad o’r llun, Mae'r gwirfoddolwyr bron â chyrraedd y nod

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol