Poeni am Richard Thomas o Fangor sydd ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun, Richard Thomas o Fangor sydd ar goll

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn poeni am ddiogelwch dyn o Fangor a welwyd y tro diwethaf ar ddydd Nadolig.

Daw Richard Thomas, 47 oed, o ardal Maesgeirchen yn y ddinas.

Y tro olaf y gwelwyd Mr Thomas oedd am 11am ar Ffordd Caergybi, Bangor.

Disgrifiwyd fel dyn 5'10" o daldra, o gorff cadarn ac mae'n gwisgo sbectol gydag ymyl trwchus.

Roedd yn gwisgo dillad gwyrdd cuddliw, het ac esgidiau cadarn Doc Marten.

Meddai Cwnstabl Jennifer Williams: "Mae teulu Richard yn poeni am ei ddiogelwch oherwydd mae hyn yn groes i'w gymeriad.

"Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un sydd wedi ei weld ers diwrnod 'Dolig neu sydd yn gwybod ymhle mae o."

Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch gyda gorsaf heddlu Bangor ar 101.