Ewrop yn ymchwilio i drefniadau ariannu Stadiwm Liberty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae cymylau duon yn cronni uwchben Stadiwm y Liberty

Mae arweinwyr Cyngor Abertawe wedi cadarnhau bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn iddyn nhw esbonio cyllido adeiladu Stadiwm y Liberty.

Adeiladwyd y stadiwm, cartref Clwb Pêl-droed Abertawe a rhanbarth Pro 12 Y Gweilch, yn 2005 gan yr awdurdod lleol ac roedd yn costio £27miliwn.

Mae'r timau'n talu rhent rhad i Gwmni Rheoli Stadiwm Abertawe sy'n rhedeg y stadiwm gyda'r cyngor a'r ddau glwb.

Ond mae rheolau nawdd gwladol yn cyfyngu ar faint o arian cyhoeddus y mae modd ei roi i gwmnïau preifat.

Afreolaidd

Ar hyn o bryd mae'r comisiwn yn edrych ar nifer o glybiau yn Ewrop oherwydd honiadau am ariannu cyhoeddus afreolaidd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: "Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn nifer o gwestiynau i ni am Stadiwm Liberty ac rydym yn siarad â nhw fel mae nifer fawr o glybiau chwaraeon eraill ar draws Ewrop."

Os bydd yr honiadau yn cael eu profi'n gywir a defnydd arian ar y stadiwm wedi torri deddf Ewropeaidd yna bydd y clybiau yn gorfod talu'r arian yn ôl gyda llog.

Yn y cyfamser, mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi dweud nad oes neb o'r comisiwn wedi cysylltu gyda nhw mewn cysylltiad â Pharc y Scarlets, cartref tîm rygbi rhanbarthol Y Scarlets.

Adeiladwyd y stadiwm yno am £23m yn 2008 ac mae'r cyngor wedi gwadu honiadau eu bod wedi torri rheolau wrth gyfrannu £18.3m i'r prosiect.

Mae'r awdurdod lleol wedi dweud eu bod yn hyderus am y farn gyfreithiol annibynnol a roddwyd yn 2007 oedd yn dweud nad oedd rheolau nawdd cyhoeddus yn berthnasol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol