Tân yn Nhorfaen: Menyw'n ddifrifol iawn

Cyhoeddwyd

Mae menyw mewn cyflwr difrifol iawn yn yr ysbyty wedi tân yn Nhorfaen fore Mawrth.

Cafodd y fenyw losgiadau cyn i gymdogion ei hachub.

Roedd y tân ar lawr cynta'r tŷ yn Heol Tenison yn Nhrefethin.

Cyrhaeddod diffoddwyr o New Inn, Cwmbrân ac Abersychan ychydig wedi 6:30am.

Mae hi'n cael triniaeth yn Ysbyty Treforys, Abertawe.