Canolfannau cyffuriau'n barod

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images
disgrifiad o’r llunDywed y canolfannau mai alcohol yw'r broblem fwyaf cyffredin

Mae canolfannau alcohol a chyffuriau'n dweud eu bod yn barod am gynnydd yn nifer y bobl sy'n dod atynt am gymorth yn y flwyddyn newydd.

Mae tri o'r gwasanaethau mwyaf yng Nghymru - Cais yng ngogledd Cymru, Sands Cymru yn Abertawe ac Inroads yng Nghaerdydd - i gyd â staff wrth law i gynnig cymorth a gwasanaethau.

Maen nhw'n dweud bod llithro'n ôl i afael cyffuriau ac alcohol yn broblem sydd ar ei gwaethaf yr adeg yma o'r flwyddyn.

'Isel ac unig'

Dywedodd Ifor Glyn, prif weithredwr Sands Cymru yn Abertawe: "I ni fe fyddwn i'n dweud ein bod wedi gweld cynnydd pendant yn nifer y bobl sy'n dod atom ar ddechrau bob blwyddyn.

"O ran y math o bobl sy'n dod i mewn, alcohol a heroin yw'r ddau beth mwyaf cyffredin i ni eu gweld."

Dywedodd bod pobl sydd â phroblem alcohol yn rhai o bob oed a chefndir, ac ychwanegodd:

"Mae pobl yn dueddol o sylweddoli wedi'r flwyddyn newydd eu bod wedi gorwneud pethau ac yn gweld rhai o effeithiau'r hyn y maen nhw wedi ei wneud.

"Mae'n gyfnod hefyd lle bydd pobl yn teimlo'n isel ac unig, ac yn cymryd cyffuriau er mwyn anghofio."

Dywedodd Mr Glyn bod yr elusen yn ceisio codi ymwybyddiaeth o yfed yn gall, yfed dan oed ac yfed a gyrru mewn ymgais i daclo'r problemau, ond roedd hefyd am weld mwy'n cael ei wneud i atal marwolaethau oherwydd gorddos o gyffuriau.

Bu farw 37 o bobl yn Abertawe dros y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd gorddos, ac fe achubwyd 25 o bobl eraill.

'Anodd cadw draw'

Yn ôl prif weithredwr Cais, Clive Wolfendale, pobl gyda phroblemau alcohol yw'r mwyaf tebygol o droi atyn nhw yn ystod mis Ionawr.

"Mae unigolion sy'n ceisio rheoli eu hyfed yn ei chael hi'n anodd iawn ar yr adeg yma wrth i ddathliadau ddigwydd o'u cwmpas," meddai.

"Mae'n anodd cadw draw o'r dathliadau sy'n digwydd o gwmpas y Nadolig a Nos Galan.

"Mae'n gyfnod i fyfyrio. Mae'n esiampl eithafol o adduned flwyddyn newydd."

Dywedodd Mr Wolfendale y byddai Cais ar agor dros gyfnod y gwyliau ar gyfer pobl sydd angen help.

Yng Nghaerdydd, dywedodd Mags Lyons - rheolwr prosiect Inroads - bod alcohol yn broblem drwy'r flwyddyn.

"Mae alcohol ar y blaen i bopeth, ac nid dim ond dros gyfnod y gwyliau," meddai, "ond rydym yn gweld mwy o bobl wedi'r flwyddyn newydd.

"Mae llawer o gythrwfl teuluol ac mae'n gyfnod emosiynol iawn. Mae pobl yn meddwl ei bod yn iawn i feddwi'n chwil, ond yna maen nhw'n dechrau cyfri'r gost."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol