Pwy fydd rheolwr nesa' Caerdydd?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMackay a Vincent Tan yn y dyddiau cyn i'w perthynas droi'n chwerw

Yn dilyn diswyddiad Malky Mackay fel rheolwr Caerdydd, mae llawer o ddyfalu wedi bod ynglŷn â phwy sy'n debygol o'i olynu.

Cyn chwaraewr Manchester United a rheolwr presennol Molde FK, Ole Gunnar Solskjær yw ffefryn y bwcis.

Mae cyn ddisgybl Alex Ferguson wedi dechrau ei yrfa fel rheolwr yn ddisglair gan ennill y gynghrair ddwywaith a'r gwpan ers iddo gymryd yr awenau gyda Molde FK yn 2011.

disgrifiad o’r llunOle Gunnar Solskjaer yw'r ffefryn ar gyfer y swydd

Dyw Solskjær heb guddio'i uchelgais i reoli tîm yn Uwch Gynghrair Lloegr ond mae rhai wedi cwestiynu a fyddai o'n fodlon cymryd y risg o ymuno a thîm sydd â pherchennog sy'n ymyrryd yn y tîm gymaint â mae Vincent Tan yn ei wneud.

Mae nifer o gefnogwyr Caerdydd wedi cynnal protestiadau'n erbyn Mr Tan wedi iddo yrru e-bost at Mackay'n dweud wrtho ymddiswyddo neu wynebu'r sac.

Gwrthod wnaeth Mackay ac un gêm yn ddiweddarach roedd yn darganfod ei hun yn ddi-waith.

Mae sylwebydd pêl-droed y BBC Mark Lawrenson wedi dweud bod rhaid i reolwr newydd y clwb fod yn "ofalus iawn" gyda'r cytundeb a bydd raid iddo sicrhau mai ef fydd a'r dweud olaf ynglŷn â'r materion pêl-droed.

Os nad Solksjaer fydd y nesaf i arwain yr Adar Gleision, yna pwy arall allai wynebu'r her o gamu fewn i esgidiau gwag sylweddol Malky Mackay?

Dyma'r naw arall sy'n bosibiliad yn ôl y bwcis.

Sven Goran Eriksson

Mae enw'r dyn o Sweden yn cael ei grybwyll bob tro mae swydd wag yn mynd yn Uwch Gynghrair Lloegr - ond a fydd cyn reolwr tîm cenedlaethol y Saeson yn apelio at Vincent Tan? Leicester City oedd y clwb diwethaf iddo eu rheoli ym Mhrydain a ni chafodd fawr o lwc hefo nhw. Mae'n rheoli tîm yn China ar hyn o bryd.

Cyn reolwr Lloegr arall sydd wedi ei grybwyll fel rheolwr posib i Gaerdydd yw Hoddle. Chafodd Hoddle ddim gyrfa lewyrchus ar ôl cael y sac am ei sylwadau dadleuol ynglŷn â phobl anabl (fel rheolwr beth bynnag, mae bellach yn sylwebydd) - cafodd y sac gan Tottenham Hotspur ac yna Wolverhampton Wanderers.

Ince oedd rheolwr du cyntaf yr uwch gynghrair, ac er iddo wynebu methiant yn ei gyfnod fel rheolwr ar Blackburn Rovers, gyda'i dim presennol Blackpool yn 10fed yn y Bencampwriaeth, mae rhai'n credu mai mater o amser yw hi nes iddo gael ail gyfle yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Er i'r Archentwr fethu dianc o'i grwp yng Ngwpan y Byd 2002 pan yn rheoli'r Ariannin, llwyddodd i ddod yn ail yn Copa America 2004 ac aeth ymlaen i ennill y fedal aur yng Ngemau Olympaidd 2004. Cafodd gyfnod llwyddiannus gyda Chile cyn mynd ymlaen i reoli Athletico Bilbao. Mae'n cael ei ystyried fel rheolwr sy'n hoff o bêl-droed ymosodol.

Mae'r gŵr o Groatia yn rheoli Sarajevo ar hyn o bryd ac er ei fod yn uchel ei barch yn ei famwlad (ennillodd 81 o gapiau i Croatia a 7 i Yugoslavia cyn hynny) nid yw Jarni wedi cael gyrfa lwyddiannus fel rheolwr hyd yn hyn. Efallai y byddai newid hinsawdd yn rhoi hwb iddo.

Mae Vural wedi rheoli llawer o dimau yng nghynghreiriau Twrci ac mae bellach yn ddi-waith wedi iddo gael y sac gan Elazığspor. Os yw adroddiadau Sky Sports yn gywir, Vural yw ffefryn cadeirydd Caerdydd Mehmet Dalman am y swydd.

Bydd cefnogwyr Caerdydd yn cofio Jones, y gŵr wnaeth eu rheoli rhwng 2006 a 2011. Fe aeth a nhw i'r gemau ail gyfle ddwywaith yn ogystal â gem derfynol Cwpan yr FA (lle collon nhw yn erbyn Portsmouth). Yw e'n haeddu ail gyfle?

Mae'n rheolwr profiadol sydd wedi arwain llu o dimau yn yr Eidal. Mae wedi profi cryn lwyddiant gydag Udinese dros y blynyddoedd diwethaf, ond gyda'r clwb yn 11fed y tymor hwn, a yw Guidolin yn ystyried symud i Loegr?

Roedd y Cymro'n un o gefnogwyr mwyaf cadarn Mackay ac mae adroddiadau'n y wasg yn awgrymu ei fod eisoes wedi gwrthod cynnig i gymryd y swydd wag dros dro. Ond mae pethau'n newid yn sydyn iawn ym myd pêl-droed. Byddai Bellamy - wnaeth ymddeol o bêl-droed rhyngwladol yn gynharach eleni gyda 76 o gapiau - yn siŵr o fod yn ddewis poblogaidd gyda'r cefnogwyr.

Straeon perthnasol