Heddlu'n apelio am ferch ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae'r heddlu yng Nghasnewydd yn apelio am wybodaeth am ferch 18 oed sydd wedi bod ar goll o'i chartref ers dydd Sadwrn, Rhagfyr 28.

Cafodd Nida Ul-Naseer ei gweld yno am y tro diwethaf am tua 8:00pm.

Roedd hi'n gwisgo jeans glas a chrys du. Mae Nisa o dras Asiaidd-Pacistan ac mae ganddi wallt du hir. Mae'n 5'3" o daldra ac yn denau.

Mae'r heddlu yn arbennig o bryderus amdani am nad yw wedi cymryd ei meddyginiaeth, a heb hwnnw gall fynd yn anemig.

Os oes unrhyw un yn gwybod lle mae hi, mae cais arnynt i ffonio'r heddlu ar 101 gan nodi'r cyfeirnod 448 28/12/13.