Arweinwyr Cymru'n edrych ymlaen at 2014

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Y Prif Weinidog Carwyn Jones ac Ysgrifennydd Cymru David Jones yn chwilio am arwyddion economaidd gwell yn 2014

Mae arweinwyr gwleidyddol Cymru yn chwilio am arwyddion economaidd positif ar ddechrau 2014 yn eu negeseuon ar droad y flwyddyn.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn cydnabod bod cyfnod anodd eto i ddod i lawer yn y wlad, ac mae Ysgrifennydd Cymru David Jones yn dweud y bydd llywodraeth y DU yn aros yn benderfynol wrth ymateb i'r heriau a ddaw.

Roedd y ddau yn nodi'r nifer uchaf erioed o bobl mewn gwaith yn 2013 yn eu negeseuon Flwyddyn Newydd.

Dywedodd Carwyn Jones: "Rydym yn agored a gonest am yr heriau sy'n ein hwynebu, ond fe fyddwn yn parhau'n benderfynol."

Yn y cyfamser dywedodd David Jones y bydd llywodraeth y DU yn parhau i reoli'r economi'n ofalus er mwyn creu swyddi.

Cynnydd mewn buddsoddiad

Er bod y Jonesiaid yn edrych i'r dyfodol o'r ddau begwn gwleidyddol, maen nhw'n rhannu'r un brwdfrydedd am warchod dyfodol pobl Cymru.

Roedd Carwyn Jones yn gweld arwyddion positif bod Cymru "yn gwella o un o'r cyfnodau llwm hiraf ers cyn cof".

Dywedodd bod y nifer o bobl mewn gwaith yng Nghymru ar ei uchaf erioed, gyda Chymru'n perfformio'n well na'r DU gyfan.

"Bu cwymp mawr hefyd yn nifer ein pobl ifanc sy'n ddi-waith, gyda'n rhaglen Twf Swyddi Cymru yn cynorthwyo i greu miloedd o gyfleoedd i weithlu'r dyfodol," meddai.

Ychwanegodd bod cynnydd anferth wedi bod mewn buddsoddiad o dramor yng Nghymru.

Ond roedd hefyd yn cydnabod y bydd bywyd yn parhau'n anodd i lawer yng Nghymru.

"Mae costau byw cynyddol ynghyd â newidiadau i'r system les yn amlwg yn cael effaith ar allu pobl i gael dau ben llinyn ynghyd," meddai.

"Dyna pam y byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi pobl drwy'r cyfnod anodd yma."

'Etifeddiaeth ofnadwy'

Yn ei neges yntau roedd David Jones hefyd yn canolbwyntio ar fesurau ei blaid ef i daclo'r argyfwng ariannol.

"Ni ddylid anghofio," meddai, "bod llywodraeth y DU wedi etifeddu gwaddol ofnadwy - un sydd wedi ein gorfodi i wneud penderfyniadau anodd dros ben.

"Rwy'n gwybod y bydd rhai o'r penderfyniadau yma wedi effeithio arnoch yn bersonol neu'n broffesiynol.

"Ond rhaid i ni gadw' trwyn ar y maen - dim ond drwy wneud hynny yr ydym wedi gallu ymateb i'r heriau a bod yr economi sy'n tyfu gyflymaf yn y byd gorllewinol.

"Yng Nghymru rydym wedi gweld cwmnïau'n dangos yn gyson eu bod nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu.

"Mae gennym fwy o bobl mewn gwaith nag erioed, a dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cymru wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn cyflogaeth y sector preifat nag unrhyw ranbarth arall yn y DU."

Roedd y ddau arweinydd hefyd yn edrych ymlaen at Gymru'n cynnal uwchgynhadledd Nato - rhywbeth a gafodd ei gyhoeddi gan David Cameron ar ymweliad â Chaerdydd ym mis Tachwedd.

Dywedodd y ddau Jones y byddan nhw'n sicrhau y bydd yr uwchgynhadledd ym mis Medi, yng ngwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd, yn cael ei ddefnyddio i wneud yn siŵr bod Cymru'n disgleirio ar y llwyfan rhyngwladol.