Darganfod corff yn Y Waun

Cyhoeddwyd

Mae corff wedi cael ei ddarganfod ger yr A483 yn ardal Y Waun.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru ei galw i'r lleoliad oedd yn agos i gylchfan Halton am 1.30pm brynhawn Llun.

Daethant o hyd i gorff dynes yno - dyw'r corff heb gael ei adnabod yn swyddogol eto.

Mae'r heddlu'n trin y farwolaeth fel un sydd "heb eglurhad" ar hyn o bryd ac fe fyddan nhw'n cyfeirio'r mater at grwner gogledd-ddwyrain Cymru.

Bydd yr A483 o amgylch y lleoliad lle cafwyd hyd i'r corff ar gau tra mae ymchwiliadau'r heddlu'n cael eu cynnal ac mae gyrwyr yn cael eu hannog i geisio osgoi'r rhan yna o'r ffordd.