Damwain: Menyw 19 oed wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae menyw 19 oed o ardal Aberteifi wedi marw wedi i gar adael y ffordd a tharo wal ar ddiwrnod Gŵyl San Steffan.

Digwyddodd y ddamwain am 1:37pm ar yr A484 rhwng Llechryd a Chenarth yng Ngheredigion.

Mae plentyn mewn cyflwr difrifol iawn yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd a'r gyrrwr yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, oherwydd anafiadau difrifol.

Dylai unrhyw dystion ffonio 101.

Dywedodd yr heddlu fod y teulu wedi gofyn am breifatrwydd wrth alaru.