Gwrthdrawiad: Menyw wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth wedi i fenyw farw mewn gwrthdrawiad ger Llandegla yn Sir Ddinbych.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw yn fuan wedi 12.30 wedi gwrthdrawiad rhwng car a fan ar y gylchfan ar y gyffordd rhwng yr A5104 a'r A542.

Cafwyd cadarnhad fod gyrrwr y car wedi marw yn y fan a'r lle ac aed â theithiwr gydag anafiadau difrifol i'r ysbyty yn Stoke.

Cafodd gyrrwr y fan fân anafiadau ac fe'i cludwyd i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Dylai unrhywun a fu'n dyst i'r gwrthdrawiad ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101.