Cerdded i gofio Kyle Vaughan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun, Fe ddiflannodd Kyle Vaughan ar Ragfyr 30, 2012

Mae taith gerdded wedi ei chynnal er cof am ddyn 24 oed a ddiflannodd bron i flwyddyn yn ôl.

Does neb wedi gweld Kyle Vaughan, o'r Coed Duon, ers 30 Rhagfyr 2012.

Mae'r heddlu yn credu ei fod wedi cael ei lofruddio.

Gadawodd ffrindiau a theulu Mr Vaughan Rodney Parade yng Nghasnewydd brynhawn Sul ar gyfer y daith 35 munud.

Roedd trefnwyr y daith wedi gofyn i'r rhai a oedd yn cymryd rhan i wisgo coch.

Mae tri pherson ar fechnïaeth yr heddlu mewn cysylltiad â diflaniad Mr Vaughan.

Ar 30 Rhagfyr 2012, daethpwyd o hyd i'w gar ar yr A467 ger Rhisga. Roedd y car wedi bod mewn gwrthdrawiad, ond dydy'r heddlu ddim yn gwybod a oedd Mr Vaughan yn gyrru'r car adeg y gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu'n credu bod Mr Vaughan wedi cerdded o'r car ond mae'r hyn a ddigwyddodd iddo wedi hynny yn ddirgelwch.

Mae gwobr o £5,000 wedi ei gynnig am wybodaeth ynghylch diflaniad Kyle Vaughan.

Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Straeon perthnasol