Kyle Vaughan: Apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Gwent Police
disgrifiad o’r llunFe ddiflannodd Kyle Vaughan ar Ragfyr 30, 2012

Mae rhieni dyn 24 oed o'r Coed Duon a ddiflannodd flwyddyn yn ôl wedi apelio o'r newydd am wybodaeth ynghylch eu mab.

Mae Alan a Mary Vaughan o Drecelyn, sir Caerffili, wedi gofyn am gymorth y cyhoedd i gael hyd i Kyle Vaughan er mwyn iddyn nhw allu claddu eu mab a galaru amdano.

Mae'r heddlu yn credu bod Kyle Vaughan wedi cael ei lofruddio.

Dywedodd Alan Vaughan: "Beth sydd wedi digwydd iddo fe, dy'n ni ddim yn gwybod, ddim yn deall pam y cafodd e ei lofruddio - mae ei ffrindiau i gyd wedi eu tristau, mae ein teulu mewn gwewyr.

"Mae'r bobl sydd wedi brifo ein mab, neu sy'n gwybod beth ddigwyddodd iddo fe - ddim jyst wedi lladd ein mab, maen nhw'n fy lladd i a Mary."

Gwrthdrawiad

Ar 30 Rhagfyr 2012, daethpwyd o hyd i gar Kyle Vaughan ar yr A467 ger Rhisga. Roedd y car wedi bod mewn gwrthdrawiad, ond dydy'r heddlu ddim yn gwybod a oedd Mr Vaughan yn gyrru'r car adeg y gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu'n credu bod Mr Vaughan wedi gadael y car ond mae'r hyn a ddigwyddodd iddo wedi hynny yn ddirgelwch.

Dywed Mr Vaughan ei fod wedi gorfod derbyn bod ei fab wedi ei ladd, ond ei fod am ei gladdu er mwyn ffarwelio â fe.

"Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod trist iawn, ond mae e hefyd yn ddiwrnod hapus, diwrnod hapus oherwydd fe allwn ni roi ei roi i orwedd, i orffwys... Rydyn ni jyst angen ychydig o help gan y cyhoedd i gael hyd i'n mab."

Ddydd Sul, cynhaliwyd taith gerdded er cof am Kyle Vaughan.

Ymchwiliad 'eang'

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Peter Jones: "Dyma un o'r ymchwiliadau mwyaf eang rydw i wedi gweithio arno, ac mae blwyddyn gyfan heb gael hyd i Kyle yn amlwg yn anodd iawn ac yn achos loes i'w deulu a'i ffrindiau.

"Mae hwn yn dal yn ymchwiliad gweithredol ac rydym yn parhau'n gyfangwbl ymrwymedig i sefydlu yn union beth ddigwyddodd i Kyle flwyddyn yn ôl.

"Bydd rhywun allan yn fanna yn gwybod beth ddigwyddodd y noson honno ac fe fyddwn i'n eu hannog nhw i gysylltu â ni gydag unrhyw wybodaeth sydd ganddyn nhw."

Mae tri pherson ar fechnïaeth yr heddlu o ganlyniad i'r ymchwiliad. Mae gwobr o £5,000 wedi ei gynnig am wybodaeth ynghylch diflaniad Kyle Vaughan.

Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Straeon perthnasol