Cyflenwadau trydan wedi eu hadfer

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe gafodd siop Currys yn Llandudno ei difrodi'n arw gan y gwyntoedd ddydd Gwener

Mae peirianwyr wedi llwyddo i adfer cyflenwadau i'r cartrefi hynny yng ngogledd Cymru oedd yn dal heb drydan ers y storm ddydd Gwener.

Dywedodd ScottishPower fod eu holl gwsmeriaid bellach wedi eu hailgysylltu wedi i beirianwyr y cwmni weithio "mewn amodau eithafol i ailgysylltu cyflenwadau mor fuan â phosib".

"Hoffai ScottishPower ddiolch i bawb a effeithiwyd am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn."

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion melyn ar gyfer gwyntoedd cryfion a glaw trwm sy'n dod i rym toc wedi hanner nos nos Sul, ac yn para tan ddeg o'r gloch fore dydd Llun.

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Radio Cymru, Llŷr Griffiths-Davies fod disgwyl gwyntoedd cryfion o'r de a'r de-orllewin, a bod hyrddiadau rhwng 50 a 60mya yn bosib ar draws siroedd gorllewinol Cymru, o Ynys Môn a Gwynedd, ar hyd bae Ceredigion a lawr i siroedd y de. Gallai'r hyrddiadau gyrraedd 80mya mewn ambell fan yn y gorllewin.

Yn y de, mae disgwyl y glaw trymaf, gyda 15-30mm yn debygol i'r mwyafrif. Gallai 40-50mm ddisgyn ar hyd glannau'r de ac ar dir uchel.

Gan fod y tir eisoes yn wlyb iawn, mae llifogydd yn bosib mewn mannau.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd penodol ynghylch y posibilrwydd o lifogydd yn ger afonydd de sir Benfro.

Polion 'pwdr'

Dywedodd un o gynghorwyr sir Gwynedd, Gareth Roberts o Aberdaron, wrth y BBC fod y polion trydan a ddisgynnodd yn y storm yn edrych yn bwdr.

"Mae pobl sydd wedi gweld y polion yn dweud eu bod nhw'n edrych yn bwdr iawn tu fewn.

"Maen nhw'n edrych yn iawn o'r tu allan, ond ar y tu fewn maen nhw'n slwtsh mae'n debyg. Efallai fod yna gwestiynau i'w gofyn ynghylch a ellid fod wedi osgoi hyn gyda pholisi ailosod gwell."

Wrth ymateb i'r honiad hwnnw dywedodd ScottishPower: "Mae ScottishPower yn cynnal archwiliadau cyson ar ein rhwydwaith ac mae gennym raglen fuddsoddiad i sicrhau bod ein rhwydwaith mewn cyflwr da."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol