Hyde 2-5 Wrecsam

Cyhoeddwyd

Hyde 2-5 Wrecsam

Os oedd un gêm lle'r oedd cyfle i Wrecsam ail-danio'r tymor, dyma oedd y gêm.

Cyn ddydd Sadwrn, roedd Hyde wedi colli 20 o'u 23 gêm y tymor hwn gydag ond tair gêm gyfartal i ddangos am eu hymdrechion ac roedden nhw'n sownd ar waelod y tabl.

Dechreuodd Wrecsam yn dda, a Robert Ogleby a'u rhoddodd ar y blaen wedi 12 munud yn dilyn gwaith da gan David Artell.

Ond yna fe ddaeth dwy gôl o fewn pum munud i'r tîm cartref ac roedd hi'n syndod i bawb eu gweld ar y blaen.

Cyn yr egwyl fe ddaeth ail gôl i Ogleby i unioni'r sgôr, ond roedd y tîm yn gwybod bod sicrhau pwyntiau llawn yn hon yn hanfodol.

Er hynny y tîm cartref gafodd mwyafrif y cyfleoedd yn gynnar yn yr ail hanner, ac roedd angen ymdrech i rwystro tymor Wrecsam rhag dadfeilio'n llwyr.

Fe ddaeth yr ymdrech, ac fe ddaeth gôl arall i'w rhoi ar y blaen.

Daeth Adrian Cieslewicz ymlaen fel eilydd ac fe gafodd effaith yn syth. Ei waith da yntau roddodd y cyfle i Joe Clarke daro ergyd i gornel y rhwyd o'r tu allan i'r cwrt cosbi.

Fe dynnodd hynny'n pwysau oddiar ysgwyddau Wrecsam, ac wedi 71 munud fe sgoriodd Ogleby ei drydedd yn y gêm i sicrhau'r pwyntiau llawn.

Ychwanegodd David Artell y bumed yn y funud olaf i goroni ail hanner boddhaol i Wrecsam.