Dyn gerbron llys ar gyhuddiad o dwyll

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ymddangos gerbron llys ddydd Sadwrn wedi ei gyhuddo i dwyllo ei daid o dros £33,000.

Ymddangosodd Luke Wilson, 30 oed o Fagillt, gerbron ynadon Sir y Fflint yn yr Wyddgrug wedi iddo beidio ateb mechnïaeth yn flaenorol.

Y cyhuddiad yw bod Wilson - rhwng Rhagfyr 2011 a Mehefin 2012 - wedi dweud ar gam fod ganddo hawl i ddefnyddio arian Arnold Wilson er mwyn ei fudd ei hun o £23,500.

Cafodd ei gyhuddo hefyd o gael deunydd adeiladu gwerth £4,000 ac o gael £5,800 drwy hawlio ar gam fod ganddo gydsyniad i ddefnyddio cerdyn banc ei daid, sydd bellach wedi marw.

Cafodd Luke Wilson ei rhyddhau ar fechnïaeth heb orfod pledio i'r cyhuddiadau ar yr amod ei fod yn byw yng nghyfeiriad ei dad, a ddim yn gadael y tŷ rhwng 7:00pm a 7:00am.

Bydd yn ymddangos eto gerbron ynadon Wrecsam ymhen wythnos.