Llawer heb drydan wedi'r gwyntoedd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd siop Currys yn Llandudno ei ddifrodi gan y gwyntoedd cryfion

Mae peirianwyr yn gweithio i adfer cyflenwad trydan i nifer o gartrefi yn y gogledd wedi'r gwyntoedd cryfion ddydd Gwener.

Erbyn bore Sadwrn roedd dros 1,000 o gartrefi - yn bennaf yng Ngwynedd ac Ynys Môn - yn dal heb gyflenwad.

Mae gweithwyr y cyngor hefyd yn parhau i glirio coed wedi disgyn o ffyrdd yn yr ardaloedd dan sylw wedi i'r gwyntoedd gyrraedd cyflymder o hyd ar 109 m.y.a..

Mae rhannau o ganolbarth, de-orllewin a de-ddwyrain Cymru hefyd wedi diodde'.

Erbyn bore Sadwrn mae un rhybudd llifogydd yn dal mewn grym am Ddyffryn Dyfrdwy isaf, a rhybydd i baratoi am lifogydd yn ne Sir Benfro.

Fe wnaeth y gwyntoedd achosi difrod strwythurol yng nghanol Caernarfon a Bangor, ac yn y de-orllewin cafodd criwiau o ddiffoddwyr eu galw i nifer o drefi yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin i ddelio gyda llechi a simneau oedd wedi disgyn o gartrefi.

Dywedodd cwmni Scottish Power eu bod yn gweithio i adfer y cyflenwad trydan i gartrefi a busnesau, a'u bod eisoes wedi ail-gysylltu 19,500 o gartrefi ers i'r storm daro.

Yn ôl llefarydd: "Y broblem fwyaf i'r rhwydwaith yw coed a gweddillion eraill yn cael eu chwythu ar y gwifrau gan achosi difrod a thynnu ceblau i lawr mewn rhai ardaloedd."

ffynhonnell y llun, Ian Jones
disgrifiad o’r llunRoedd y ffordd yma yn Llandegla yn Sir Ddinbych yn un o lawer gafodd ei chau gan goed wedi disgyn

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol