Safle gwastraff: rhyddhau dau ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y corff fod troseddau gwastraff yn broblem ddifrifol

Mae dau, gafodd eu harestio ar amheuaeth o redeg safle gwastraff anghyfreithlon yn Sir y Fflint, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Dywedodd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru fod y cyrch wedi arwain at dystiolaeth o "drafod gwastraff ar raddfa fawr".

"Mae'r ddau'n cael eu hamau o weithredu heb drwydded amgylcheddol," meddai llefarydd.

Dywedodd Tim Jones o'r corff: "Rydym yn cydweithio'n agos â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn atal gweithgareddau gwastraff troseddol ledled y gogledd.

"Mae'r math hwn o ddrwgweithredu'n bygwth yr amgylchedd a gallai beryglu cymunedau lleol yn ogystal â thanseilio busnesau gwastraff cyfreithlon.

"Y neges yn glir yw nad ydym yn godde' troseddau gwastraff."

Dywedodd fod y troseddau'n broblem ddifrifol, gan gostio miliynau o bunnau'r flwyddyn i fusnesau, tirfeddianwyr a threthdalwyr, ac achosi difrod sylweddol i'r amgylchedd, iechyd dynol a bywyd gwyllt.

Dylai unrhyw un sy'n amau troseddau gwastraff ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru ar y llinell frys, 0800 807060.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol